Rae vald on uute päikeseparkide jaoks valmis!

Tänasel päeval võiksid kõik, kellel on vähegi võimalik ja huvi taastuvast energiaallikast elektrit toota, hakata mikrotootjaks. Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi soovitab päikeseparkidest toodetavat elektrit just enda tarbeks toota. Mikrotootja liitumine on endiselt lihtne ja üldjuhul ei ole tarvis teha mahukaid võrgutugevdusi. Hetkel on huvi liitumiste vastu erakordselt suur ja järjekorrad on keskmisest pikemad, kuid sellest hoolimata soovitame varuda kannatust ja see protsess siiski ette võtta, sest tulevik on taastuvenergia päralt! Eriti kutsume üles päikeseparke looma oma katustele just kortermajasid. Kortermajad on ideaalne koht päikeseenergia tootmiseks, kuna seal on olemas kohe ka otsene tarbimine ning vähetähtis pole ka asjaolu, et enamike korterelamute katused on lamekatused, mis on päikesepaneelide paigaldamiseks just ideaalsed.

Enne päikesepaneelide ostu ja paigaldamist tuleb kindlasti esmalt analüüsida, millise võimsusega päikeseelektrijaama rajada ning millised seadmed kasutusele võtta. Samuti peab läbi mõtlema, kas tahetakse toota vaid enda tarbeks või müüa elektrit tagasi ka võrku. Enne päikesepaneelidesse investeerimist tuleb kindlasti küsida Elektrilevilt liitumispakkumust vastavate tootmistingimustega võrguühendusele. Võrguga liitumine võib olla kulukas ja sellisel juhul tuleb kaaluda, kas vastava võrguühenduse rajamise kulud on vastuvõetava hinnaga või mitte, kas projekt on kasumlik. Võrgutugevduste vältimiseks on võimalik ka võrgusuunalist tootmisvõimsust piirata.

Eesti teatud piirkondades (Hiiumaa, Saaremaa, Kagu-Eesti) on võimsused suuremateks liitumisteks juba täis (oma tarbeks elektrit toota saab endiselt). Elektrilevi on esitanud Rahandusministeeriumile seoses selle probleemiga ka taotluse 55 miljoni suuruseks lisainvesteeringuks. 55 miljoni eurone riigi lisainvesteering jaotusvõrku võimaldaks oluliselt rohkem taastuvelektrit võrku lisada, soodustaks mikrotootmist ning parandaks elektrivõrgu töökindlust ja varustuskindlust üle Eesti.

Rae vallas on endiselt veel vaba võimsust uutele taastuvenergiatootjatele.

TAUSTAINFO:

Rae vallas on kokku umbes 7 700 tarbimispunkti, millest umbes 300 on elektritootjad. Valla aastane elektri tarbimine oli 2021. aastal umbes 210 GWh, millest tootjad andsid võrku 3 GWh. Tootjatest 2/3 on kodukliendid ja 1/3 ärikliendid. Väga suuri päikeseparke, mis annaksid oma toodangu võrku, Rae vallas ei ole. Ärikliendist elektritootja keskmine võrku antav aastane kogus jääb 20 000 kWh kanti ja kodukliendil 7 000 kWh.

Vabu võimsusi võrgus saab näha https://www.elektrilevi.ee/vabad-voimsused