Lagedi kandi üldplaneeringu sisend Lagedi õpilastelt

Lagedi kandi uus üldplaneering algatati 2020. aastal, kuid jätkuvalt käib sisendmaterjali kogumine. Seekord oli Lagedi Kooli 7. klassi õpilastel võimalus oma kodukoha keskkonna osas kaasa mõelda ja tajukaarti koostada. Tajukaart on üheks alusuuringuks ruumilise planeerimisdokumendi koostamisel. Sellega saab väljendada oma tundeid ümbritseva ruumi osas, näiteks kus meeldib olla ja kus on mõnus sõpradega kokku saada, kus on pigem ohtlik ja ebameeldiv või hoopis kus on kaunis loodusväärtus.

Lagedi kant on küllalti pisike, piirkonnas elab hetkel ligi 1900 inimest, kuid aastane juurdekasv on ligi 100 inimest. See tähendab, et vajadused teenuste järele võivad muutuda vaid mõne lühikese aastaga. Lagedi keskuseala laieneb kindlasti kortermajade piirkonnas, vajalik on leida asukoht vähemalt ühele uuele lasteaiale ja pikemas perspektiivis ka uuele alg- või põhikooli hoonele. Nii saidki noored võimaluse kaasa mõelda, kus võiks asuda uus koolimaja, kauplus, matkarada või kuhu poole võiks aleviku keskus laieneda. Väga positiivne oli lugeda uuringust, et valdav osa Lagedi kooliõpilasi tuleb kooli jalgsi või rattaga ning suur osa õpilastest käib peale kooli mõnes huviringis. See kõik on väikese koha eelis, mida Lagedi piirkonnas peab pigem hoidma ja väärtustama.

Lagedi kandi ohtlikud kohad:
• Jaama tn kurv silla juures
• Tallinna ringtee
• Raudtee ja ülekäik
• Jalakäijate sild

Uus kool võiks asuda:
• Kooli tn ja Ülase tee ristmiku ala
• Päikese ja Piiri tn piirkonnas

Uus kauplus võiks asuda: Jaama ja Kooli tn nurgal või seal lähedal. Hea kokkusaamiskohana pakuti enamasti kooli territooriumi ja jalakäijate silda. Uus matkarada võiks kulgeda mööda Pirita jõe äärt. Lagedi kandi keskusena tunnetavad noored ikka eelkõige Kooli tänavat ja ümbrust ümber kooli, mõnel juhul on seda ala joonistatud ka korterelamutest Tallinna ringtee suunal

Uuringust välja toodud faktid:
• Taju-uuringut koostas 20 last.
• 50% elab Lagedi alevikus, 40% Lagedi kandi külades, 10% kaugemal.
• 75% lastest käib koolis jalgsi või rattaga.
• 80% lastest käib peale kooli huviringides, kuhu minnakse enamasti iseseisvalt jalgsi või rattaga.
• Kõige populaarsem huvitegevus on võrkpall, judo või mõni muusikainstrument.