Algas karuputke tõrje

Hiid-karuputk (Heracleum mantegazzianum), Sosnovski karuputk (H. sosnowskyi) ja pärsia karuputk (H. persicum) on ohtlikud võõrliigid, mis on oma kiire leviku tõttu ohuks meie looduslikele kooslustele. Karuputk võib olla ohtlik ka inimesele: kokkupuude taimemahlaga koosmõjus päikesevalgusega võib kaasa tuua tervisekahjustusi, nagu naha punetus, põletusvillid ja haavandid, taimemahla silma sattumine võib põhjustada isegi pimedust.

Karuputke tõrjumist korraldab Keskkonnaamet. Täpsemad alad on leitavad Maa-ameti karuputke tõrjumise rakendusest ning Keskkonnaregistrist. Aladel, mis ei ole riiklikus tõrjenimekirjas, teeb ajutist tõrjet Rae vallavalitsus. Teavita putkekohast, mis ei ole Keskkonnaameti tõrjealade hulgas, Rae Vallavalitsuse keskkonnaspetsialiste või saada e-kiri info@rae.ee.

NB! Väldi otsest kokkupuudet taimega. Tõrjet teostades kanna spetsiaalset kaitserõivastust ja -vahendeid, sest toksiinid võivad tungida ka läbi tavalise kanga.
Kui mahl on sattunud nahale, pese see kiiresti vee ja seebiga maha, kaitse kahjustatud nahka päikesekiirguse eest ning pöördu arsti poole edasiseks raviks.

 

Foto: Keskkonnaameti koduleht, Maria Rätsep