Vaida Põhikooli helkurinädal 16.-20. novembril

16.- 20. novembril toimunud helkurinädal möödus edukalt!

Helkurinädalal toimusid igal hommikul fuajees helkurikontrollid ning klassides viisid õpetajad õpilastega koos läbi erinevaid helkuri teemaga seotud tegevusi, ülesandeid, mänge. 

Hommikust helkurikontrolli viisid läbi õpilasesinduse liikmed, kelle ülesanne oli kriipsuna kirja panna kõik need, kellel helkur oli puudu. Viimasel helkurinädala päeval saadud tulemusi võrreldes selgus, et kui esmaspäeval oli helkurita õpilasi lausa 40, siis reedeks oli neid jäänud alles vaid 17. Esimese korra kohta on see väga hea tulemus ning loodame, et need 17 õpilast ka lõpuks endale sobiva helkuri soetavad.

Kui küsisime õpilaste käest, miks neil helkur oli puud, siis vastati peamiselt järgmiselt:

1) jäi koju;

2) tulen autoga;

3) on olemas, aga kotis ehk pole jõudnud kinnitada.

Põhjuseid leiab alati, kuid kunagi ei tea, millal pimedas olles võib just helkuri kandmine olla see, mis päästab sinu elu. 

Aitäh kõikidele helkurikontrolli läbiviijatele, kes olid suureks abiks ja eeskujuks meile kõigile!

Suur tänu ka õpetajatele, kes klassiga helkuriteemalisi tegevusi läbi viisid.

Helkurinädalal toimunud tegevuste kirjeldused koos fotodega on vaatamiseks üleval ka koolis oleval ümmargusel stendil.

Helkurinädalal osalenute autasustamine toimus teisipäeval, 24. novembril.

Olge terved, olge hoitud! Kandke helkurit!

Fotod: Vaida kooli õpetajad