Vaida Kool 155 – traditsioonid elagu!

  • rae sõnumid
  • 15.10.2018
  • Vaida

Valla kõige pisem – vaid 137 õpilasega Vaida kool – on viimaste aastatega nii oma välisilme, ruumide kui ka juhtimise osas on saanud uue ja moodsa hingamise. Sellegi poolest hoitakse au sees mälestusi, pannakse rõhku traditsioonide elus hoidmisele ja erilist uhkust tuntakse mitmendat põlve kooliga seotud perekondade üle. Järjekordse sünnipäeva peo eel väärib kool taas vilistlaste ja elanike tähelepanu. 

Veidi üle kolme aasta Vaida kooli juhtinud direktor Piret Halliku sõnul saab olla tõeliselt uhke selle üle, et õpetajate ja personali hulgas on täna lausa 10 inimest, kes on ise ka kooli vilistlased. Väga pikk ajalugu ja omavahelised sidemed, mis ulatuva tihti lausa 15-20 aasta tagusesse aega, tähendab, et Vaida kooli kollektiivis on üksteise toetamine ning abistamine ilmselge ja iseenesest mõistetav. Teisalt on väärt ka mujalt tulijate pilk,  läbi mille on asjad alati veidi teistsugused. „Need, kes on töötanud ka mujal, kirjeldavad meie  kooli kui ideaalset töö- ja õpikeskkonda. Kauaaegsetel töötajatel see võrdlus puudub. Töötingimused ja võimalused on tõesti kooliti vägagi erinevad. Alates usaldusest, lõpetades õpetaja soovitest lähtuvate vahendite saamiseni,“ rääkis direktriss kaastöötajate vahelisi suhteid iseloomustades.

Kindlasti on aga pikaaegsed töötajad Vaidas hoitud ja eeskujuks teistelgi. „Eraldi tooksin välja proua Evi Sõrmuse, kes on Vaida koolis töötanud tõesti kogu oma elu – alustas tööd Vaida põhikoolis 1964. aastal algklasside ja tütarlaste tööõpetuse õpetajana, lisaks õpetas mitmeid aastaid vene keelt. Õpetajaametist lahkus ta  2012. aasta septembrikuust, kuid ikka ja jälle oli ta vajadusel asendusõpetaja ja nüüd on osalise koormusega valvelauas administraator. Tema on inimene, kes on paljudele eeskujuks,“ lisas Hallik.

Koolimuuseum hoiab ajalugu au sees

Koolis viimastel aastatel toimunud mitmete remonttööde käigus aga jäi kooli pikaaegsetele õpetajatele Evele ja Monikale silma, et keldri koristamisel tuli ilmseks palju huvitavat materjali, mis esimese hooga taheti ära visata. Sealt sai alguse idee luua koolile muuseum, mis tänastes moodsates ruumides lubab lastel, külalistel ja kooliperel meenutada möödunud aegu.

Kõige vanem eksponaat kogus on 1923./24. õppeaastast pärit tunnistus – toonase nimetusega Waida- Arovalla algkooli teateleht, mis kuulus  esimese klassi õpilasele Elleriine Eldermannile. Lisaks on aabitsaid, õppevahendeid, tindipotte ja sulepäid. Eestvedajad usuvad, et põnevaid leide on kogukonna inimeste kodudes veelgi, näiteks puudub kooliasjade hulgast veel endisaegne koolikott (portfell) ja tüdruku/poisi koolimütsid (kasutusel 1970-1980ndatel). Sellest tulenevalt ka üleskutse – kui kraamimise ja koristamise käigus koolimajaga seotud esemeid välja tuleb, andke sellest ikka märku. Meile nii tavalised, kuid unustuste hõlma vajunud esemed, nagu näiteks arvelaud, valmistavad tänastele kooliteed alustavatele lastele palju elevust ja pakuvad avastamisrõõmu.

Foto: #talvik_e