Värsked tuuled Rae Huvialakooli muusikaosakonnas

Rae Huvialakooli muusikaosakonda juhib alates 2020. aasta sügisest Margus Ermast, kes on toonud kaasa uusi ideid, perspektiivikaid tulevikuvaateid ja jõudnud poole aasta jooksul üksjagu uusi algatusi ka praktika rajajoonele tuua. Alljärgnevalt annabki õppejuht Ermast ülevaate, mis tuuled muusikaosakonnas puhuvad.

Uued erialad: tšello ja arvutimuusika

Möödunud poole aasta jooksul on Rae Huvialakool teinud põhjalikku tööd oma järgmise viie aasta arengukava väljatöötamisel. Mitmete uuenduste kõrval on muusikaosakonnal plaanis edendada ansambli- ja orkestritööd. Võimalikult sisuka ja põnevate kooskõladega tulemuse tagab seejuures erinevate instrumentide kasutamine, nii plaanimegi käesoleva aasta sügisel avada tšello eriala. Sisseastumiskatsed tšello erialale õpilastele toimuvad kevadel koos kõikide teiste instrumentide õpilastega. Esialgu on plaanis avada kolm õppekohta. Kellel on tõsine  huvi teha tutvust selle põneva instrumendiga ja leida omale võib-olla „sõber“ terveks eluks, võiksid juba varakult hakata valmistuma muusikakooli sisseastumiseks.

Sisseastumiskatsed tšello, viiuli, klaveri, kitarri, flöödi, trompeti, akordioni, kandle, trummi, saksofoni, jt pillide erialadele sisaldavad klaveril ettemängitava meloodia järgi laulmist; rütmiharjutuste kordamist sisseastuja poolt; nuputamist, kas õpetaja mängib klaveri korraga ühe, kaks või kolm heli ja teisi ülesandeid. Oluline on, et katsetele tulija õpiks laulma mõnd lastelaulu. Täpsema kirjelduse sisseastumise nõuetest leiab huviline Rae Huvialakooli kodulehelt märtsikuu keskel, kui algab katsele registreerimine. Katsetele registreerimiseks tuleb täita taotlus haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Rae Muusikakoolil on sügisest plaanis avada veel teinegi õppeaine. Selleks sisustatakse nelja õppekohaga arvutimuusika klass, kus noored muusikud saavad lisaainena õppida helirežiid ja arvutis muusika produtseerimist. Loodame, et nendest õpilastest saavad noored tublid spetsialistid, kes oma oskustega audio- ja videotöötluse valdkonnas aitavad kaasa koolielu rikkamaks ja värvikamaks muutumisele.

Orkester ja ansamblid

Rae Huvialakooli puhkpilliorkester sai veebruaris uue juhi: Diana Mäeväli andis dirigendikepi üle Karl Joosep Sinisalule, kes teist aastat õpetab koolis klarnetimängu.  Täname dirigent Diana Mäevälit tubli töö eest orkestri juhendamisel mitme viimase aasta jooksul ning loodame teda edaspidi näha külalisdirigendi rollis. Klarnetiõpetaja Sinisalu on mitmekülgne noor mees, kes lisaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias omandatud heale klarneti- ja klaverimänguoskusele, täiendab ennast praegu TalTech-i mehaanikateaduskonnas, tootearenduse erialal. Kes teeb, see jõuab!

Uuel dirigendil on kogukonnale tähtis üleskutse: osalege aktiivselt puhkpilliorkestri töös! Kõik muusikahuvilised noored on oodatud puhkpille proovima. Orkestritöös osalema oodatakse õpilasi aastaringselt.

Käesoleva aasta algusest juhendab huvialakooli laulustuudio õpilasi noor õpetajanna Mariann Leppik. Kuigi lauluansamblite töö oli koroonapiirangutest tingituna häiritud, loodame, et sellist ranget keeldu enam ei kehtestata ja noored laulusuud saavad tavapäraselt jätkata. Kõik uued laululapsed on ringidesse väga oodatud! Poisid saavad osaleda lauluansamblis Rokiräägud, tütarlapsed on oodatud ansamblitesse Säde ja Helilased. Ka leidub õppekohti soololaulu õppida soovijatele. Tere tulemast, lauluhuviline noor!

Inspireerivad kohtumised ja oma helivaramu

Muusikakooli parimatel klaveriõpilastel on sel kevadel võimalus osaleda pianist Marko Martini meistrikursusel, mis toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolt pakutuva täienduskoolituse programmi raames. Meistrikursused võimaldavad õpilastel saada kuldaväärt näpunäited oma ala tugevatelt tegijatelt.  

Õppeaasta lõpetab kontsert-kohtumine helilooja Riine Pajusaarega, mis toimub vahetult enne koolivaheaega. Mainitud kontsert-kohtumisel mängivad õpilased Pajusaare klaveripalasid ning meie laulustuudio lapsed esitavad helilooja kooriloomingut.

 Pilootprojektina toimus eelmise aasta lõpus muusikaosakonna parimate õpilaste pillimängu salvestamine helistuudios. Salvestatud palad plaanime kuulamiseks välja panna ka oma kodulehele. Salvestamisel osalenud pillimängijate hulgas oli ka mitmeid konkurssidel osalenud õpilasi, kelle esitused on meisterlikud ja kõrvupaitavad.

Veebikonkursid ja kontserdid

Nagu paljud loomemajandusega seotud ettevõtmised otsivad pandeemia olukorras võimalust oma tegevust jätkata, on samade väljakutsete ees ka noortele muusikutele oma pillimänguoskuste tutvustamiseks mõeldud üleriigilised ja rahvusvahelised konkursid. Konkurss „Parim noor instrumentalist“ viiakse käesoleval aastal läbi videokonkursina, kus žürii liikmed hindavad lapsi videosalvestiste põhjal. Konkursi regionaalsed eelvoorud toimuvad veebruaris-märtsis.

Tasub märkimist, et videokonkursi formaat avab osaleda soovijale oluliselt avaramad võimalused, sest videofaili saab samaaegselt edastada mitmele konkursile, mida füüsilise kohaloleku vajadus kuidagi ei lubaks. Seda võimalust kasutades osaleb klaveriosakond käesoleval kevadel mitmel väliskonkursil,  näiteks Venemaa Föderatsioonis.

Kui arvestused ja konkursid pilliõpilastel veebruaris ja märtsis tehtud saavad, jõuab peatselt kätte ka kevadkontserdi aeg. Kindlasti üllatavad muusikaosakonna õpilased kontserdile tulijaid ka seekord põneva kavaga ja toovad oma musitseerimisega kuulajatele naeratuse näole. Juhul, kui viiruse nakatumisnäitaja sunnib õppetöö läbiviimise taaskord distantsile, viime kevadkontserdi läbi videoülekande vahendusel. Pilli ja laulmist õppivale lapsele on avalik esinemine oluline ja esinemisvõimalused alati teretulnud.  

Rohkem infot leiad: Rae Huvikooli kodulehelt ja Face Booki lehelt