Uue Rae valla Noortevolikogu valimised on juba ukse taga

Üha rohkem räägitakse ühiskonnas noorte osalusest ja kaasamisest erinevatesse eluvaldkondadesse. Üheks selliseks võimaluseks kohalikus omavalitsuses on noortevolikogu, kes saavad noorte häält ja arvamusi edasi kanda.

Rae vallas valiti esmakordselt noortevolikogu 2016. aastal, kus seitse aktiivset valla noort tahtsid kaasa rääkida valla elu puudutavates küsimustes. Rae valla Noortevolikogu on valla noorte esinduskogu, mis tegeleb kohalike noorte seisukohtade esitamisega noorsootööga tegelevatele spetsialistidele kui ka vallavolikogule või vallavalitsusele. Esinduskogu olemasolu on loonud võimaluse valla noortel senisest enam kaasa rääkida valda puudutavates küsimustes. Lisaks ettepanekute esitamisele, saavad noortevolikogu liikmed panustada ülevallaliste sündmuste korraldamisesse ja omaalgatuslike projektide elluviimisesse.

Sel aastal toimuvad uued noortevolikogu valimised ning kandideerida saab 28. oktoobrini. Noortevolikogusse ootame kandideerima 13−26-aastaseid Rae valla noori. Kandideerimiseks saada motivatsioonikiri, miks sa soovid noortevolikogu töös osaleda ning pilt, mida saame kasutada meediakanalites meiliaadressile mariliis.paekivi@rae.ee. Valimised toimuvad 30.10-01.11.2018.

Kui sinule tundub, et võib-olla just sina võiksid olla järgmine noortevolikogu liige, siis ära pikemalt oota, vaid saada oma sooviavaldus teele! Parema ülevaate saamiseks küsisime ka eelmistelt Rae valla Noortevolikogu liikmetelt, mida esinduskogu töö neile juurde andis. Lisaks sellele annavad hea ülevaate noortevolikogu vajalikkusest Viljandi Noortevolikogu liige Mait Allas.

Mis on sinu meelest noortevolikogu ja selle liikme ülesanded?

Mait Allas: Minu jaoks on noortevolikogu noori ühendav organisatsioon, kus noorel on võimalus oma mõtteid ja ideid teostada kohaliku omavalitsuse tasandil. Minu meelest on noortevolikogu ülesanne seista nii enda kui kohalike noorte arvamuse ja hääle eest, korraldades noortele suunatud sündmusi ja aktiivselt kaasa rääkida neid puudutavates küsimustes.

Mis te oma meeskonnaga jõudsite ära teha?

Georg Sikka: Olles esimesed, kes tegutsesid Rae valla Noortevolikogus, siis mina jäin meie tulemustega täitsa rahule. Nii eelmisel kui ka sellel aastal osalesid osad meie liikmed noortefestivali korraldamises, korraldasime 2017. aastal Rae valimisdebati. Alustasime üritustesarjaga „Noorelt noorele“, mis jätkub ka sel aastal. 

Gerli Veeleid: Kuna noortevolikogu jõudis aktiivne olla ca 1,5 aastat ainult, siis samuti sai osaletud ja esindatud volikogu mitmetel kooli sündmustel.

Frederik Tihhonov: Samuti osales noortevolikogu uue noorte ettevõtlikkuse arengukava koostamises ning osad meie liikmed on juhendanud noori Rae valla õpilasmalevas.

Mida peaks teie arvates uus volikogu ära tegema?

Gerli Veeleid: Uuele volikogule soovitaksin tihedat koostööd õpilasesindustega ja mõelda ning  vaadata väljaspoole Jüri. Parandada võiks koostööd kohalikus volikogus ja koolides. Leida rohkem ettevõtlikke noori, kui leidsime meie ja seejuures arendades noortes ettevõtlikkust. Kindlasti meeskonnatööd ja rohket kommunikatsiooni noortevolikogu oma liikmete vahel. Suhtlus ja suhted on selle töö juures kõige olulisemad. Läbi heade suhete kasvatame tugevat võrgustikku ja „nakatame” inimesi aktiivsusega.

Frederik Tihhonov: Uus esindus peaks tagama valla noorte huvide esindatuse valla tasemel. Selleks tuleb osaleda nii eri arengukavade kui ka sündmuste tegemisel. Samuti on tähtis osalus mõnes tähtsamas valla töögrupis.

Georg Sikka: Uus noortevolikogu vōiks minu arvates teha rohkem selliseid sügisōhtu istumisi, väikse tee ja muu söögiga ning esineja jms. Umbes selline „noorelt noorele” stiilis. Samuti korraldada uusi festivale, mida siiani pole olnud vōi jätkata neid, mis on juba toimunud. Hoida ka rohkem suhtlust teiste Rae valla asulatega ning kaasata ka neid noortevolikogu tegemistesse nii Jüris kui ka mujal.

Mida noortevolikogus osalemine noorele juurde annab?

Mait Allas: Minule on noortevolikokku kuulumine eelkõige andnud esinemisjulguse, palju kogemusi ja uusi sõpru. Arvan ka, et noortevolikogu annab noorele kindlasti palju kontakte nii kohalikul tasandil kui ka üleriigiliselt (näiteks osaledes Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud sündmustel kohtub ka teiste Eesti piirkondade noortevolikogu noortega).

Gerli Veeleid: Noortevolikogu noorele annab täpselt nii palju, kui noor soovib vastu võtta. Mina soovitan saada osa kõigest maksimaalselt! Kontaktid, teadmised, võimalused, eneseareng ja suhtlemisoskus. Igasugune mugavustsoonist väljumine annab inimesele väga palju oskusi ja teadmisi juurde ja mitte ükski neist ei „jookse” mööda külge maha.

Georg Sikka: Noortevolikogus osalemine annab hea meeskonnatöö kogemuse, uued tutvused ning kindlasti sündmuste korraldamise oskuse. Kindlasti ka hea tunde, et oled midagi oma kodukohas ära teinud!

 

Noortevolikogu on heaks võimaluseks ise otsustada ja see ellu viia

Kohaliku omavalitsuse volikogu on valla elanikke esindav, meie ühiselu suunaja ja korraldaja. Volikogusse kandideerivad aina uued inimesed, ka noored. Seal olemine ja töötamine eeldab mõningaid varasemaid kogemusi ning võimet koos arutada ja otsuseni jõuda. Seejärel koos otsustatu ellu viia.

Heaks selliseks teadmiste, oskuste ja kogemuste saamise allikaks noortele on  noortevolikogu ja osalemine selle tegemistes. Vallas on olnud palju noori teerajajaid, keda on huvitanud  noortevolikogu tegemised vallas ja selle töös osalemine. Kohe lõpevad valla esimese noortevolikogu volitused. Nemad käivitasid teatud traditsioonid ja koondasid mõtteid noortevolikogu jätkumiseks vallas. Aitäh teile, senised noortevolikogu liikmed, selle vastutuse võtmise eest!  Uuel valitaval volikogul on juba oluliselt lihtsam jätkata.

Loodud on hea pinnas uutele huvilistele. Kindlasti jätkub avastamisrõõmu ja uute tegevuste käivitamise rõõmu ka paljudele järgmistele noortevolikogudele. Ikka noored ise  noortepäraselt noorte heaks. Oma mõtted tuleb ellu viia. Ja kindlasti ka marssalikepikesega seljakotis, et mõne aasta pärast saada valitud vallavolikogusse.

Loomulikult üheski töös ja tegemises ei ole kõik aina fun ja action. Ka seda tuleb noortevolikogu töös ette. Ka arutelud, koosolekud, dokumentide koostamised ja lugemised on elus vajalikud kogemused ja oskused. Kindlasti õpitakse nii üheskoos oma mõtteid välja ütlema ja seisukohti argumenteerima.

Saan kinnitada, et vallavolikogu ja -valitsuse toetus noorte tegemisetele on olemas, on ka ootused ja soovid saada noortelt teada nende huve ja vajadusi, et teha neis valdkondades sisukamaid otsuseid.  

Soovin valla noortele head ja sisukat noortevolikogu valimiskampaaniat ja tegusat noortevolikogu järgmisteks aastateks.

Agu Laius
Vallavolikogu aseesimees