Üle-eestiline Osaluskohvik 2022 Rae Kultuurikeskuses

  • Rae valla Noortevolikogu esimees Mariliis Kalinina ja Kuusalu valla Noortevolikogu esimees Sanne Säär
  • 04.05.2022
  • noored

25. märtsil toimus Rae Kultuurikeskuses Rae Noortevolikogu ja Kuusalu valla Noortevolikogu korraldatud Osaluskohvik.

Vastutus oli suur, sest sellise mastaapse ambitsiooniga üritust polnud Rae valla Noortevolikogu varem läbi viinud. Kokku oli noortele olulistel teemadel arutlemas pea kaheksakümmend noort. Osalesid Saku, Kiili, Rae, Kuusalu, Saue, Harku vald ning esindatud olid ka Maardu ning Kohila. Noorte arutlusi modereerisid viis oma ala eksperti – Karin Piirsalu, Doris Lisett Rudnevs, Hanah Lahe, Mikk Tanel ja Kädi Kuhlap.

Rae vallas toimunud Osaluskohvikus käsitleti viite aktuaalset teemat: demokraatia, noorte heaolu, haridus ja tööhõive, noorte vaimne tervis kriiside ajal, keskkond ja jätkusuutlik majandus. 

Murekohtadena joonistus ilmekamalt välja noorte vaimne tervis. Noortevolikogu ühine eesmärk on pakkuda tuge noorte vaimsele tervisele. See võib olla näiteks läbi eneseteostuse, esinemise, võistlemise vmt, mis kõik annavad võimaluse arendada ja väljendada noortes olevaid andeid. Lisaks aitab see tugevdada sõprussuhteid, koosviibimist ja sidusamat kogukonna ühtsuse tunnet ning kaasa tuua näiteks kultuurilist meelelahutust.

Osaluskohvikul sai kinnitust idee, et eesseisva projektina korraldab Rae valla Noortevolikogu 21. mail 2022 Talendijahi Lagedil. See on suunatud toetama noorte vaimset tervist. COVID-ist tingitud piirangud on kaasa toonud negatiivse mõju noorte vaimsele tervisele. Katkestatud või piiratud võimalused suhelda vabalt sõprade ja omaealistega on kaasa toonud noorte kapseldumise, hoitakse pigem omaette, ka üksi jäämised oma muredega. Üks hinnalisemaid sotsiaalseid oskuseid – sõprussuhted – on muutunud, sest kadunud on normaalsed ning tavapärased sõpruskonnad, kellega varasemalt treeningutel, koolis, kooliväliselt või mujal pidevalt läbi käidi.

Noored ei ole saanud üritustel, festivalidel ning konkurssidel või projektides osaleda. Ise tunneme, et Rae valla noortel ei ole piisavalt esinemis-, konkursi-, festivali- või meelelahutusvõimalusi. Antud probleem tuli välja ka Osaluskohvikus ning seetõttu peame vajalikuks ellu viia projekt, et noored saaksid võimaluse eneseteostuseks – näidata enda õpitud-omandatud oskusi ka teistele noortele. See võimaldab pakkuda iseendale midagi, mis neid proovile paneb, pakub elevust ning rõõmu ja mõnusat närvikõdi. Need on kõik need tunded, mida võib-olla mõni noor pole tükk aega kogeda saanud. Usume, et oma projektiga anname noortele ka võimaluse huviharidusse, huvitegevusse tagasi tulemiseks. COVID-iga seotud piirangutest tingituna on märkimisväärne hulk noori otsustanud oma huviringis osalemise lõpetada või on olnud sunnitud ebapiisavate tulemuste tõttu koolidest eemale jääma (nt noorele ei sobinud distantsõpe). Ehk suudame Rae vallas anda võimaluse nendele noortele, kes on oma huvitegevusega kodus edasi tegelenud ja nüüd otsivad võimalust oma annet näidata avalikkusele.

Osaluskohvikute projekt ise kujutab endast järjestikuste ürituste sarja üle kogu riigi. Katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduse Liidu (ENL) Osaluskohvikutel välja toodud konkreetsed probleemid ja noorte poolt välja töötatud ning aruteludes väljapakutud lahendused koondatakse 2023. aasta riigikogu valimiste platvormi. Sisendkorje tulemustest koondatud platvormi tutvustab ENL kõikidele erakondadele, et noorte jaoks olulised teemad jõuaksid erakondade valimisplatvormidesse ning hiljem koalitsioonileppesse. Tegemist on avaliku tutvustuse ja kommunikatsiooniga, kus noored saavad kaasa rääkida riigi tuleviku küsimustes.

Südamlikud tänusõnad ürituse suurepärasele õnnestumisele lähevad meie mentoritele Kädi Kuhlapile ja Krista Allikule.

Ootame sama aktiivset osavõttu ka 21.mail 2022 toimuval Rae valla Talendijahil!

Fotograaf: Elsbeth Link