Rändkarikas kodukoha tundmise eest hakkab otsima igal aastal uut omanikku

Järveküla kooli õpetaja Merike Sepp rõõmustas oma kooli esimeste klasside kodukoha uudishimu üle ning jagab muljeid esmakordselt toimunud  viktoriinist „Tunne oma kodukohta“.

17. veebruaril toimus Järveküla koolis 1. klasside õpilastele suunatud viktoriin „Tunne oma kodukohta“. Kokku testis oma teadmisi 108 last. Viktoriini eesmärk oli luua õppijale seos kodukoha igapäevaeluga ja tähistada Rae valla 150. aastapäeva.  

Klassiõpetajad püüdsid suunata 1. klasside õpilasi uurima kõike seda, mis toimub meie kodukohas, Rae vallas. Uute teadmiste omandamisel olid lastele abiks erinevad allikad. Laste ettevalmistus viktoriiniks sai alguse juba 1. septembril, mil Rae vald kinkis igale 1. klassi õpilasele koduloolise tööraamatu „Rae vald – siin ma elan“, autoriteks Anne Klooren ja Varje Malsroos. Lisaks lugesid lapsed hommikuringides  põnevaid uudiseid Rae Sõnumite vahendusel ja külastasime Rae valla kodulehte. Viktoriinis osalesid kõik viis esimest klassi saja kaheksa lapsega ja õpilased olid jagatud meeskondadesse. Suur osa neist tegevustest on toimunud hommikuringides ja üldõpetuse raames, et õppimist muuta huvitavaks, arendavaks. Viktoriin on võimalus veidi innovaatilisemalt ja uues võtmes omandatu kokku võtta.

Teine suurem eesmärk oligi anda õpilasele võimalus olla avatud suhtleja,  uudishimulik mõtleja, eneseteadlik looja, tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja. Just meeskonnatöös osalemine ja oma panuse hindamine selles annab õpilasele selles osas hea kogemuse. Mare Räisi poolt koostatud küsimustele vastates oli kohati keeruline oma teadmist vaid enda teada hoida, sest nii väga tahaks jagada, et Tartu ei ole Rae valla naaber. Õpiti sedagi, et kuidas toime tulla olukorraga, kus rühma vastusena pakuti välja vale vastus, kuigi arutluste käigus kõlas ka õige variant või kas pigem pakkuda kui vastamata jätta.   

Põnevust jätkus viimase küsimuseni, sest enne viimast vooru oli 4 meeskonda võrdsete tulemustega. Just viimane küsimus aitas välja selgitada, milline meeskond saab endale au hoida rändkarikat ning selleks tuli abi võtta õigekirja arvestus kohanime Lagedi puhul.   Võitjaks osutus 1.a klassi meeskond koosseisus Marta ja Herta Koitla, Lerika Krikk, Riko Ausmees, juhendajaks õpetaja Laura-Lote Rosin. Palju õnne võitjatele! Teist ja neljandat kohta jagasid 1.c ja 1.e klassi võistkonnad, kelle ettevalmistamisel olid head tööd teinud klassijuhatajad Gitta Allik ja Merike Sepp.

25 võistkonnaga viktoriini korraldamisse olid kaasatud kõik kuuenda klassi õpilased, kes tegid ära vastuste kogumise, andmete sisestuse ja žürii töö. Nii õpiti tundma pilvelahenduste võimalusi, mille loomisele aitasid kaas haridustehnoloog Piret Lehiste ja IT-juht Ainar Prääm, aga saadi ka ise uusi teadmisi koduloost. 

Meeskonnatöö väärtustamiseks ja erinevate klassiastmete omavahelise koostöö suurendamiseks hakkab parima kodukoha tundja rändkarikas igal aastal esimeste klasside seast uut omanikku otsima.

Järgmisel aastal ootame omateadmisi proovile panema kõigi valla koolide võistkondi.

Merike Sepp

Foto: Rae Sõnumid

Järgmisel aastal võib rändkarika saada mõni teise kooli esimene klass, sest osalema oodatakse kõiki teisi Rae valla koole.