Rae valla õpetajate suvekool paneb kastist välja mõtlema

Teist aastat toimunud Rae valla haridustöötajate suvekool tõi Roostale 160 koolide ja lasteaedade õpetajat, mida on poolesaja võrra rohkem kui mullu. Kahe päeva jooksul räägiti pikemalt Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava uuendamisest, hangiti uusi oskusi töötubades, kus õpetati nii viltimist, Vinyasa joogat kui ka animatsiooni loomist, ning vahetati kogemusi õpikogukondades.

Suvekooli esimesel päeva põnevam osa oli üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine erinevates töötubades, mille viisid juba teist aastat läbi ainult meie oma koolide, lasteaedade ja valla töötajad. „Meil on vallasiseselt niivõrd palju andekaid inimesi, kes rõõmuga oma oskusi teistega jagavad. Seeläbi saavad osalejad ka üksteisega tuttavaks ning mõnikord üllatuvad ka oma kolleegid, mida kõike meie töökaaslased ei oska,“ selgitab Rae vallavalitsuse hariduse peaspetsialist Marju Randlepp.

Õpikogukondades jagatakse kogemusi

Mõlemal korral suvekoolist osa võtnud Võsukese lasteaia õpetaja Monica Aasavi sõnul annab üritus positiivse eelhäälestuse algavale tööperioodile. „Mulle on jäänud mulje, et Rae valla lasteaiad keskenduvad liiga palju omavahel võistlemisele. Senisest enam tuleks teha koostööd ja vahetada kogemusi,“ arutleb Aasav. „Vähestes omavalitsustes on nii palju uusi lasteaedu ja noori peresid. Peame olukorda ära kasutama.“

Suurt tähelepanu pöörati ka õpikogukondade arendamisele, millele esimese suvekooli raames alus pandi. Õpikogukonda koonduvad vabatahtlikult teemast huvitatud õpetajad, kes üksteist toetades ja üksteiselt õppides jagavad parimaid praktikaid ning arendavad valla kogukonnas seda valdkonda. Õpikogukondade eestvedajad on valla haridustöötajad. Seekord koondus suvekoolis üheksa õpikogukonda: suhtlemine, HEV, ettevõtlikkus, RAE-MATIK, mentorlus, kultuur, kodulugu, alustavad õpetajad ja lugude kaudu õpetamine.

Õpikogukond RAE-MATIK koondab endas õpetajaid, keda huvitab matemaatika, loodusteadused, tehnoloogia ja kunstiõpetus. Grupp on kümneliikmeline ja üheskoos on mõtteid vahetatud kolm korda. Eestvedaja Siret Dreyersdorff ütleb, et nende eesmärk on jagada kogemusi, koos avastada ja üksteiselt õppida.

Veebipõhine ülesannete kogumik

„Õpikogukonna käivitamisel lähtusime sellest, et ei ole vajadust üksinda jalgratast leiutada, kui on alus pandud tugevale ja toimivale kogukonna koostööle. Kaardistasime üksteise tegevused ja tugevused ning otsustasime, et teeme esialgu üheskoos veebipõhise ülesannete kogumiku, mis oleks tulevikus kõigile kättesaadav,“ märgib Järveküla Kooli arendusjuhina töötav Siret Dreyersdorff.

„Ülesanded on eelkõige suunatud andekamatele õpilastele, kes soovivad lisaks tunnis õpitule MATIK ainetes sügavuti minna,“ jätkab Dreyersdorff. „Kogumik oleks mõeldud nii erinevate kooliastmete õpilastele kui ka lasteaialastele. Teine fookus on suunatud Rae valla lasteaedade-vahelise teaduskonverentsi korraldamisele ja kolmandaks soovime korraldada kahe kooli koostöös inseneeria eriala tutvustavat päeva.“

Fotod: Kai Lasn