Rae valla noorte ettevõtlikkuslaagrist sai tiitli omanik  

16. detsembril tunnustas Harju maavanem Ülle Rajasalu restoranis Gloria toimunud tänuüritusel Harju maakonna silmapaistvamaid noorsootöötajaid ja Rae valla noorsootöö spetsialistil Kädi Kuhlapil oli rõõm vastu võtta tunnustus parima noortelaagri korraldamise eest.

Harjumaa Aasta noortelaagriks 2016 valiti Rae valla noorte ettevõtlikkuslaager, mis leidis aset sügisesel koolivaheajal oktoobri lõpus. Laager kestis kolm päeva ja selle aja jooksul mõtestati ettevõtlikuks olemist ja õpiti juurde uusi teadmisi.

Laagri korraldamine on saanud teoks tänu Rae valla Noorte Ettevõtlikkuse Arengukava töögrupile, kuhu kuuluvad Nele Pilman, Marju Randlepp, Jens Vendel, Kristi Vimberg, Madis Sarik, Aire Ratas, Eili Laas, Merilyn Saarkoppel ja Kädi Kuhlap.

Harju Maavalitsuse noorsootöö nõuniku Anne Martini sõnul on noorsootöö valdkonna tublimate tegijate tunnustamise eesmärk tõsta esile noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

RS

Foto Kädi Kuhlap

Noored tutvustasid end üksteisele uutmoodi visiitkaartidega