Põnev Rae noortekonverents

Selleaastane Rae noortekonverents pealkirjaga „Hoiame, märkame!“ leidis aset 6. mail. Kuigi üritus ise leidis aset Rae Kultuurikeskuses, siis osalejad jälgisid üritust veebi vahendusel. Vaatajaid oli esimese päeva jooksul kokku 1066, mida jälgiti 306st erinevast seadmest.

Konverentsipäeva avas Rae vallavanem Madis Sarik tervitustega, kes tõi oma jutus esile noortekeskuste olulisuse ja seda just ajal, mil kõik on tavapärasemast teisiti. Vallavanem kiitis ka kõiki meie valla tublisid noori, kes on distantsõppega edukalt hakkama saanud.

Konverents oli jaotatud kolmeks paneeldiskussiooniks, mille vahel virgutati meelt vahvate vahepaladega, mille eest hoolitsesid Rae valla noortevolikogu noored, DJ Classix koostöös Ott Katteliga, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Teeninduskool ning Tartu Ülikooli teaduskool. Konverentsi tarbeks valmistasid vahva video kunstinäitusest Vaida kooli õpetaja Eve Lumi, huvijuht Triinu Ots ning 8. klassi õpilased Arina Ostaptšuk, Eva-Lota Aava, Triine Maria Terve, Rasmus Sudi, Karl Kristof Järve, Daniel Kala, Meelis Kalmet, Trevon Lepp, Romet Raag, Rostislav Severikov, Sander Suitso, Kevin Vorsmann, Kermo Kasemets. Konverentsil osalejad said koos moderaator Märt Koikiga osaleda ka Naerujooga töötoas.

Üksteise märkamine on oluline – mina märkan, märka sinagi. Esimeses paneeldiskussioonis oli võimalik kuulda rääkimas Helen Adamsoni koos T.O.R.E ühingu liikme Mare Parvega. Koos arutleti tugiõpilaste vajalikkuse, vaimse tervise ning koolikiusamise üle. Tänapäeval on kiusamisega keerulisemad lood, sest tänu internetile jätkub kiusamine ka pärast koolipäeva. Kiusamist ei tohiks eirata. Olgem rohkem avatud ning märgakem üksteise ümber toimuvat.

Päeva teine arutelu keskendus keskkonnast hoolimisele ning loomadele. Antud teema üle vahetasid mõtteid Varjupaikade MTÜ nimel Carol Liaks, RMK esindaja Leevi Krumm ning Teeme Ära talgute juht Tarmo Tüür. Jutuks tuli loomade heaolu ning ökoloogiline jalajälg. Antud paneelist tasuks kaasa võtta mõte, et enne igat ostu tuleks kaalutleda ostu vajalikkuse üle ning mõelda, milline võib olla antud ostu tagajärg loodusele. Kui otsustad siiski osta, siis vaata, et pakenditest tekkinud prügi satuks prügikasti, mitte loodusesse. Kui on soov aga võtta koduloom, siis esimene valik võiks olla mõni varjupaik. Öeldi välja ka mõte: igal loomal peab olema kodu, aga igal kodul ei pea olema looma.

Kolmandas paneeldiskussioonis tehti juttu koos tegemise võludest. Antud teema üle mõtisklesid MTÜ Jututaja esindajad Kreete Juurak, Maarja-Liis Mölder ja Iris Truss ning MTÜ Mondo esindajad Janek Samberg ja Diana Tamm. Jututaja toob omavahel kokku noored ning vanad, et pakkuda tugisüsteemi eakatele. Nii toimub mõlemapoolne õpiprotsess, kus saadakse teadmisi ning kogemusi koos veedetud ajast. Mondo puutub kokku väga paljude erinevate kultuuridega ning panustavad maailmaharidusesse pea 14 riigis. Enamasti jäävad Mondo vabatahtlikud koduriiki naastes puudust tundma sellest, kuidas üksteise jaoks aega leitakse.

Rae noortekonverentsi raames tunnustatakse ka Rae valla ettevõtlike noori, noorte sõpru ning osaluskogusid. Tunnustamise eesmärk on tõsta esile, tunnustada, väärtustada ja tutvustada üldsusele Rae valla haridus- ja noorsootöö valdkonnaga seotud ettevõtlikke.

Rae valla ettevõtlik noor 2020 on Mariliis Kalinina ja Meril Kiskonen. Lugesid õigesti – see aasta oli komisjonil raske valida välja vaid üks noor ning tiitel anti välja kahele noorele. Mariliis jäi silma oma aktiivsusega Rae valla noortevolikogus. Nende aastate jooksul on tal olnud võimalik korraldada üritusi ning organiseerida kokkusaamisi mitmesuguste arutluste tarbeks. Aruteludel ülestulnud murede ülesmärkimise tulemusena on Mariliis Rae valla volikogule esitanud õpilaste olulisi murekohti, millele on Rae vald reageerinud võimaluste piires. Mariliisil ja teistel volikogu liikmetel oli eesmärgiks seatud võimaluste otsimine enda täiendamiseks rahvusvahelisel tasemel. Rae vald noorte toetajana leidis selleks ka võimaluse. Koostati täiesti uus määrus „Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele", läbi mille toetatakse 14–19-aastaseid Rae valla noori, kes soovivad minna välismaale üldhariduskooli või kutseõppeasutusse õppima.

Merili puhul toodi välja, et ta veab eest ja võtab osa väga paljudest erinevatest ettevõtmistest. Ta oskab inimesi väga hästi kaasa haarata ning tööle panna. Meril mõtles välja ja algatas ülekoolilise uue sündmuse Waba(n)dus, on aktiivne õpilasesinduse liige ja oli 2019/2020. õppeaasta asepresident, kuulub kooliteatri truppi Vaba Valik, on mitmetel huviüritustel õhtujuht/moderaator, esindab kooli spordivõistlustel/loovkonkurssidel, haarab võimalusel kinni erinevatest koolitusvõimalustest ja koolitab ise oma kogemuste põhjal teisi õpilasi. Õpilasesinduses Meril panustab kohtumiste toimumisse: toob lauale erinevaid koolielu puudutavaid rõõme ja muresid, kogub kaasõpilaste arvamusi ja osaleb elavas arutelus juhtkonnaga.

Rae valla aasta osaluskogu 2020 on lavastuse „Esimene lend“ korraldustiim, kuhu kuuluvad Berit Hallik, Pilleriin Tõnisson, Lisette Malla, Emili Nilender, Anete Mooro, Eneken Riin Salong, Helerin Link, Kirsika Link, Renate Loret Laas, Tristan Pugi, Martin Valkiainen. Lavastus loodi Jüri Gümnaasiumi 40. sünnipäevaks, millega pandi ka alus uuele traditsioonile koolis. Koos loodi rahakogumise kampaania Hooandjas ning projekti lõppedes olid nad kokku kogunud kordades suurema summa, kui oli eesmärk. Üritusele kaasati ka sponsorite abi, et tänada toetajaid.

Rae valla noorte sõbrad 2020 on Merkuur, Itaaliapitsa, Ahtol AS, Nefab Packaging OÜ, Rudus AS, Hilding Anders Baltic AS, Balti Autoosad As, Puumerkki AS ja DPD Eesti AS. Ettevõtted eelkõige paistsid silma oma laialdase soovi ja huviga toetada Rae valla noorte tegemisi. Sealhulgas nii noortekeskustes, Rae õpilasmalevas kui ka laiemalt. Tore on näha, et tunnustuse saajate seas on pikema ajalisi toetajaid, auhind sai välja antud hindamiskomisjoni poolt 2020. aasta panuse eest.

Suur-suur aitäh, et hoiate meie Rae valla noori!

Täname kõiki kandidaatide esitajaid, komisjoni liikmeid, ettevõtete esindajaid ning Rae valla noortevolikogu liikmeid. Loodame, et järgmisel aastal on kandidaate veel rohkem, sest meie teame, et meie vallas on palju ettevõtlikke inimesi ja asutusi.

Rae valla ettevõtlike tunnustuskonkurssi võitjaid tänati noortekonverentsi tänukotiga, millest leiab klaasist meene, tänukirja ning kinkekaardi. Noortekonverentsil osalejad said tänukotid kätte oma kodukoolist. Nende kotist leiab head paremat ürituse toetajatelt. Rae noortekonverentsi korraldusmeeskond tänab ürituse ägedaid toetajaid ning sponsoreid: Maheleib, Saku Läte, Kadarbiku, Telia, Tere, Transpordiamet, Veskimati, Pusku Pusku ja Million Mindset Kirjastus. Lisaks soovime tänada veel Jüri Gümnaasiumi, Järveküla Kooli, Peetri Kooli, Vaida Kooli, Lagedi Kooli, Rae valda, Rae Kultuurikeskust, Ott Kattelit ning Television EE heli- ja videotiimi.