Noortele rohkem vabaajaveetmise võimalusi koolivälises tegevuses

Huvitegevuse võimalusi meie vallas jätkub, aga ainult huviringidest noorele kaugeltki ei piisa. Noortel on vaja mõtestatud tegevusega kohti või põhjusi, miks koos käia ja seda just koolivälisel ajal.

Arvan, et laste ja noorte kultuurile pühendatud aastal saab üks prioriteetitest olema otsesuhtlemise võimaluste loomisel. Selleks on vaja ühendada noorsoo - ja kultuuritöö ning luua kooskäimise kohtasid, kus noored tunnevad, et seeal on kihvt olla ja nad tahavad sinna minna.  Väga hea idee on ka Rae vallas noortekohvikute avamine, mida võiks 2017. aasta jooksul tulla siia kas või mitu.

Olen kindel, et noorte otsesuhtlemist saab soodustada vast loodud Rae Noortekeskuse kaudu, mille all hakkavad tööle nii-öelda väiksed rakukesed ehk harud kõikides suuremates valla paikades: Peetri- Järveküla piirkonnas ning Jüris, Lagedil ja Vaidas.  Rae Noortekeskuse harudes hakkavad noortega tegelema omaala professionaalid.

Noorte otsesuhtlemisele aitab kaasa kindlasti peale jaanuaris toimuvat valimisprotsessi tööd alustav noorte volikogu, kuhu valitakse aktiivseid inimesi vanuses 13 – 26.  Tulevaselt noortevolikogult ootame värskeid ideid, kuidas vallaelu noorte jaoks veel paremaks muuta ja mismoodi otsesuhtlemist soodustada.

Jens Vendel

abivallavanem