Mida õpetab robootika lasteaialastele?

Pillerpalli lasteaias on alates septembrist tegutsenud meie õpetajate A. Aasa ja G. Lehe eestvedamisel robootikaring koolieelikutele. Programmeerimise õpetamise üldeesmärk lasteaias on tutvumine arvutimaailmaga ning laste loogika, loovuse, ülesannete lahendamise oskusega. Robootikaringis integreeritakse emakeele, kunsti, matemaatika, looduse jt ainete õpetust. Õppetöös rakendatakse õpilasi aktiveerivaid ja loomingulisust esile toovaid meetodeid. Õppetöös on kasutatud Bee-bot’e, Lego WeDo 2, Learn to Learni legosid ja 3D-virtuaalprille. Detsembris käisid lapsed oma oskusi proovile panemas Robotexi võistlustel. Aprillis külastas meie lasteaed juba teist korda Tallinna Tehnikaülikooli juures asuvat Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory. Majas tehti lastele ringkäik, kus tutvustati moodsaid innovaatilisi vahendeid ja võimalusi. Õpitoas kasutati lõbusaid Lego StoryStarteri komplekte, mis pakkus omaloomingu kaudu vahvat väljakutset: iga meeskond sai luua just oma loo.

Ülle Alliksaar