Lagedi kool alustas taas kord suurema kooliperena

Alanud õppeaastal avati Lagedi koolis taas kord kaks esimest klassi. Viimati juhtus see kaks aastat tagasi, mis annab tunnistust sellest, et meie kool on jõudsalt kasvav haridusasutus. Seda tõsiasja kinnitab fakt, et kui eelmisel aastal õppis Lagedi koolis 156 õpilast, siis alanud õppeaastast on meie kooli nimekirjas 174 õpilast.

Lisaks suurenenud õpilaste arvule on suurenenud ka meie kooli õpetajaskond nelja liikme võrra. Mitmed õpetajad on võtnud ette haridustee magistrikraadi omandamiseks.

Uut õppeaastat alustas kool, jagades koolimaja ka Lagedi lasteaialastega. Poole aasta pärast saab aga lasteaed uue ja kena maja ning praeguseid lasteaiaruume saab kasutama hakata kooli õppetöö läbiviimiseks.

Muudatused on toimunud kooli hindamissüsteemis. Alates sellest õppeaastast antakse I kooliastme oskusainetes numbrilise hinde asemel õpilasele ja vanemale õpioskustest ja -tulemustest sõnalist tagasisidet. Soovime sellise tegevuse kaudu toetada veelgi rohkem õpilase individuaalset arengut ning kujundada õpilases oskust oma tugevusi ja nõrgemaid pooli analüüsima.

Rae valla eestvedamisel on ka Lagedi koolis kasutusele võetud moodsad süsteemid taotluste esitamiseks. Taotlusi pikapäevarühma astumiseks, hommikupudru ning pikapäevasöögi sööjate kohta saab esitada nüüd elektroonilisel teel, mille kohta on täpsem info olemas Lagedi kooli kodulehel.

Sellel aastal võtame osa mitmest projektist. Alustasime juba augustis, mil inglise keele õpetajad Svetlana Soosalu ja Natalja Lavrova viibisid koolitusel Inglismaal, sügisel osaleb 2. klassi õpetaja Kaie Väinsalu täiendkoolitusel Maltal. Alanud õppeaastal on ühena neljast Eesti koolist meie 9. klassi õpilastel võimalus osaleda geograafiaõpetaja Pille Türneri eestvedamisel rahvusvahelises keskkonnateemalises jätkusuutliku arengu koostööprojektis BalticCare.

Merilyn Saarkoppel

Lagedi kooli õppejuht