Kultuuri- ja haridustöötajate tänuõhtul tunnustati parimaid

Õpetajate päeva eelsel õhtul kogunesid valla kultuuri- ja haridustöötajad Rae kultuurikeskusesse, et veeta koos mõnus õhtupoolik ja võtta vastu vallapoolne tänu aasta jooksul tehtud töö eest.

Vallavalituse poolt külalisi tervitanud abivallavanem Jens Vendel ütles oma kõnes, et siiras heameel on näha, et igal aastal on tänuõhtul näha uusi õpetajaid, tugispetsialiste ja haridusjuhte. „Aina kasvav elanikkond ja õpilaste arv seab lisavajadused ka huvihariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkonnas. See saab võimalikuks vaid tänu teie kõigi panusele,“ oli abivallavanem tänulik.

Lisaks meelelahutusele ja muusikalisele programmile, mida pakkusid näitetrupp Ruutu10 ja Maarja-Liis Ilus, anti üle ka vallavalitsuse tänukirjad Rae valla aasta õpetajatele. Võitjad valiti kaheksas kategoorias ja iga kategooria võitjat tunnustas vallavalitsus lisaks tänukirjale ka rahalise kingitusega 500 euro suuruses summas.

Laureaadid oli:

-          aasta lasteaiaõpetaja 2018 – Astra Teras Vaida Lasteaiast Pillerpall, kes tänavu teenis ka tiitli Aasta Lasteaiaõpetaja Harjumaal.

-          aasta huviharidusõpetaja 2018 – klaveriõpetaja Leonald Kaidja Rae Huvialakoolist, kelle õpilased on saavutanud edu mitmetel rahvusvahelistel klaverikonkurssidel.

-          aasta klassiõpetaja 2018 – Rita Jõemets Jüri gümnaasiumist, kelle parimate omadustena toodi välja oskus tunda rõõmu iga lapse arengust ja põhimõtet olla alati ise oma tegudega heaks eeskujuks.

-          aasta põhikooliõpetaja 2018 – tehnoloogiaõpetaja Raimo Saagpakk Vaida Põhikoolist, kelle kandidatuuri esitamiseks tegid ettepaneku kolleegid, kes aastate jooksul on märganud õpetaja pühendumust, töö kõrget kvaliteeti ning panust kooli arendamisse.

-          aasta gümnaasiumiõpetaja 2018 – eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Erbsen Jüri gümnaasiumist, kes on kolleegidele eeskujuks oma algatusvõimega ja oskusega innustuda igapäevatöö väljakutsetest, andes seeläbi mõtteid ja ideid kooli ja valikkursuste arendustegevusteks.

-          aasta klassijuhataja 2018 – eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sigre Leht Jüri gümnaasiumist, keda kolleegid iseloomustavad järgmiselt: Sigre on hooliv, rahulik ja õpilasi motiveeriv. On särasilmne, positiivne ja oskab mõelda olukordades ettevaatavalt. Teeb nalja ja mõistab nalja kuid oskab olla vägagi konkreetne.

-          aasta noorõpetaja 2018 – inglise keele õpetaja Marlene Timmi Jüri Gümnaasiumist, kelle täpsus, nõudlikkus ja süsteemne lähenemine õpikeskkonna loomisele kannavad lisaväärtust igapäevases koolielus ja kelle enesekindlus on kolleegidele õppimise kohaks.

-          aasta haridustegu 2018 – Jüri Gümnaasium, EV100 raames 100 kg võileivatordi valmistamine.

 

Palju õnne võitjatele ja aitäh koolidele, kes enda seast parimaid märkavad ja kandidaadid üles seadsid!  

 

Fotod: Ott Kattel