Koolikohtade taotlemisest

Sügisel kooliteed alustavate laste koolitaotluste esitamine algab 10. veebruaril ja kestab 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Rae valla e-teenuste keskkonnas iseteenindus.rae.ee, valides: Koolikoha taotlus.

Rahvastikuregistri andmetel läheb esimesse klassi 2023/2024. õppeaastal umbes 490 last ning avame Rae valla koolides üle 20 esimese klassi. Rae vallas on kuus munitsipaalkooli: Jüri Gümnaasium, Vaida Põhikool, Lagedi Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Järveküla Kool ja Kindluse Kool.

Koolikohtade määramisel arvestatakse sama pere teiste laste õppimist samas koolis, õpilase elukoha lähedust koolile ning võimalusel pere soove. Kui Jüri, Vaida ja Lagedi piirkonna lapsed õpivad üldjuhul oma piirkonna koolis, siis Peetri piirkonnas on kolm põhikooli ning neljas – Raemõisa Kool Rae külas – on planeeritud avada 2025. aasta sügisest. Alustaval õppeaastal võtavad Peetri kool ja Järveküla Kool vastu 3 esimest klassi ning Kindluse Kool 8. Arvestades Kindluse Kooli kiiret kasvu ning Raemõisa Kooli loomist, komplekteerib Kindluse Kool juba sel sügisel 2 klassi plaaniga liikuda 2025. aastal Raemõisa Kooli. E-keskkonnas taotluse esitamisel on valikus juba Raemõisa Kool. Selleks, et koolivalik oleks teadlik ja läbimõeldud, soovitame koolidega eelnevalt tutvuda – koolide kodulehtedel on koolide arengukavad, õppekavad ning muud olulist infot, mis annab ülevaate kooli väärtustest, arengusuundadest ning õppimise ja õpetamise põhimõtetest. Kõik koolid korraldavad peredele infopäevi, kus antakse ülevaade koolist ning on võimalik tutvuda koolimaja ja meeskonnaga:

• Peetri Lasteaed-Põhikool 16. veebruaril kell 18.00
• Järveküla Kool 22. veebruaril kell 17.00
• Kindluse Kool 01. veebruaril kell 16.00
• Lagedi Kool 6. veebruaril kell 17.00
• Vaida Kool 21. veebruaril avatud uste päev
• Jüri Gümnaasium 4. mail

Lilleoru Põhikool ootab uusi õpilasi

Rae vallas Aruvalla külas keset loodust ja seiklusradasid asub Lilleoru Põhikool. Siin õpetame koolitükkide kõrval lapsele, kuidas arendada tähelepanu ja keskendumisvõimet, tulla toime emotsioonidega ja kasvada iseseisvaks inimeseks. Kool tegutseb juba viiendat talve, hetkel õpivad 1. klassis 12, 2. klassis 9 ning 3.–4. klassis 4 last, koduõppes 9 last. Tutvumiseks on hea liituda meie eelkooliga, rohkem infot leiad pohikool.lilleoru.ee. Täpsustavad küsimused, kooli külastamise ja eelkoolis osalemise soov ning vabas vormis kooli astumise avaldus palume saata meiliaadressile pohikool@lilleoru.ee.
Veebruari teises pooles algavad peredega vestlused.