Kõige usinamad uudissõnade leiutajad õpivad Jüri Gümnaasiumis

Eelmise aasta lõpus, 8. detsembril selgusid uudissõnakorje Sõnause parimad sõnad, milleks on asejäse, digikelts, iilitiivik, kõdusti, lamar, põimsus, rohepaplus ja töökaim. Kõige enam uusi vasteid pakuti sellistele rohesõnadele nagu kuivkäimlale, liginullenergiahoonele ja rohepöördele, kuid parimateks nii hindamiskomisjoni silmis kui rahvahääletusel valiti hoopis üldisemad olmesõnad.

Sõnausele laekus kokku 3350 uudissõna, millest 605 esitati klasside ja muude kollektiivide poolt. Laekunud sõnade hulgast tõstis hindamiskomisjon esile 57 parima kõla ja keelereeglitega sobivat uudissõna. Need sõnad läksid omakorda rahvahääletusele, kus sel korral üsna tasavägises võitluses jäi peale digikelts, mis sümboliseerib aja jooksul kogunenud digiprügi.

Kõige usinama noortekollektiivi tiitli ja võimaluse külastada presidenti tema Kadrioru residentsis pälvis Jüri Gümnaasiumi 10. A klass tänu oma aktiivsele õpetajale Anneli Aasmäe-Penderile, kes edastas Sõnausele kokku tervelt 237 gümnasisti uudissõnad.

Uudissõnade korje Sõnaus on presidendi kantselei ja Vabamu ühisalgatus, mis toimus juba kolmandat korda ning tänavu toetasid seda ka Euroopa roheline pealinn Tallinn ja Eesti Keele Instituut. Koostöös Tallinna Euroopa rohelise pealinna programmiga keskendus seekordne sõnakorje keskkonna ja rohepöördega seotud sõnadele. 

Sõnause ellukutsujaks oli president Toomas Hendrik Ilves aastal 2010. Võidusõnaks oli siis taristu, mis on tänaseni laialdaselt kasutuses. Viimasest sõnakorjest on käibele läinud sellised sõnad nagu kaugõpe, ruumer ja taibutalgud. 

Uudissõnakorje konkursist saab lähemalt lugeda kodulehelt sonaus.ee.