Kindluse Kooli sisekujundus tõmbab pilke

Kui COVID-19 piirangud leevenevad ja lapsed taaskord kooli pääsevad, ootab Kindluse Kooli õpilasi nende tuttuus koolimaja, mis pakub kaasaegset ning värviküllast vaatepilti. Kohtumist õpilaste ja töötajatega ootab ka koolijuht Annika Räim. „Kindluse Kool alustas oma esimest õppeaastat oma koolimajas eelmise aasta septembris ning viirusest tulenevate piirangute tõttu pole meil olnud võimalust näha, milline sünergia valitseb majas, kui see täisvõimsusel töötab. Tunnustan ehitajaid, kes tähtaegadest kinni pidasid ning arhitekte ja sisekujundajaid, kes minu soove arvesse võtsid,“ lausub Räim.

Kindluse Kool, mille projekteeris Sweco Projekt AS ja ehitas Nordecon AS, sarnaneb ruumilahenduse poolest Järveküla Kooliga. Peauksest sisenedes tervitab administraator, kelle selja taha jääb avatud söökla, mida saab vajadusel kasutada ka erinevateks üritusteks.

Tipptasemel ventilatsioon ja päikesepaneelid

„Võin nüüd öelda, et nägin sellist lahendust esimest korda aastaid tagasi Järveküla Koolis ja olin ehmunud. Toona oli mul raske mõista, et kooli sisenejat tervitab söökla. Minu hirm oli tingitud enda kooliajast ja pelgasin, et sel juhul on terve vastuvõtuala söögilõhna täis. Kaasaegne ventilatsioonisüsteem töötab aga niivõrd tõhusalt, et minu kartused olid asjatud,“ ütleb Räim. „Söökla mööbel on kaasaegne ja seda on mugav ringi paigutada.“

Kooli katusel ammutavad rohelist energiat päikesepaneelid (20 x 50 kW), mis tagavad haldusjuht Mart Männiste sõnul näiteks suvisel ajal spordihoone elektrivajaduse. Küttesüsteem, ventilatsioon ja valgustus on arvuti teel juhitavad. „Kehtiva määruse kohaselt peab ventilatsioon kaks tundi enne hoone avamist ja pärast sulgemist töötama täisvõimsusel. Meie koolis on tagatud nõuetele vastav ja õppimist soodustav sisekliima,“ kinnitab Männiste.

Kui siinkirjutaja kasutas ringkäiku tehes sisekujunduse kohta väljendit „start-up’lik stiil“, siis Räime sõnul ta just sellise palve sisekujundajatele ka edastas. Kaasaegne mööbel ja julge värvilahendus püüavad pilke. „Inimesed, kes kooli tööle tulevad, väärivad parimat keskkonda,“ märgib Räim, kes tõstab esile ka tehnilise varustuse kõrget taset. „Kõikides klassides on interaktiivne tahvel, dokumendikaamera ja igale töötajale on kooli poolt kasutada sülearvuti.“

Tundide läbiviimist erinevates formaatides võimaldab kaasaegne lauasüsteem, mis lubab teha nii individuaal- kui grupitööd. „Kindluse Koolis ei istu õpilased paaris ja näoga õpetaja poole. Õpetaja on juhendaja ja liigub klassis ringi ning viibib seal, kus teda parasjagu vaja,“ selgitab Räim.

Kord päevas õue

Tavapärasest erinev on Kindluse Koolis ka tunniplaan. Kuna kuuenda klassi lõpuni on üldõpetus, siis on teada koolipäeva algus ja lõpp ning söögivahetund. „Esimesest kuuenda klassini annab aineid valdavalt üks õpetaja ning meie tunniplaan võimaldab lähtuvalt eesmärkidest ja klassi vaimsusest päeva paindlikult planeerida. Samuti kehtib meil nõue, et õpetaja peab kord päevas oma klassi õue viima,“ tutvustab Räim.

Selleks kevadeks on valminud ka õuesõppeklassid ning nendega samal alal peenrad ja kompostikastid. „Õues tegutsemine on üks meie prioriteetidest ning uusi teadmisi, oskusi, koostööoskuseid ja projektijuhtimise kogemusi on meie õuealal suurepärane omandada. Soovime, et õpilased saaksid katsetada ise endale toidu kasvatamist ning siis sellest toorainest toidu valmistamist uutes kodundusklassides,“ räägib Räim.

Rae valla kuues kool alustab järgmist õppeaastat hinnanguliselt 350 õpilasega – lisandub viis esimest klassi ja vanimad õpilased lähevad seitsmendasse klassi, mis tähendab kolmanda kooliastme avamist.

„Nädal enne käimasoleva kooliaasta algust oli meil 187, täna juba 220 õpilast ning avaldusi laekub erinevatesse klassidesse igal nädalal,“ ütleb Räim. „Ootame uueks õppeaastaks uusi klassiõpetajaid ja aineõpetajaid. Praegu töötab Kindluse Koolis 34 inimest, sügisel on meil kümmekond töötajat juures,“ pakub Räim.

KINDLUSE KOOL NUMBRITES

50 000 ruutmeetrit on kogu kinnistu pindala

864 õpilast mahutab kool

19 klassiruumi on algkooli ja 27 põhikooli osas

432 õpilast mahutab söökla

Fotol: Kindluse Kooli vastuvõtualal on võimalus ronimisseinal oma oskusi arendada. Ette näitavad koolijuht Annika Räim ja haldusjuht Mart Männiste.