„Kas meie ei peagi enam juhilube tegema?“

Selline küsimus kostus üle ühe Järveküla Kooli 2. e klassis õppiva poisi huulte, kui jaanuarikuu üheteistkümnendal päeval oli neil kavas e-külalistund, mille pealkirjaks „Kuidas töötab isejuhtiv auto?“

Taoline teemapüstitus võib esmapilgul kuuluda ulmevaldkonda, kuid pärast Riigikantselei digiinnovatsiooni nõuniku Marten Kaevatsi poolt läbi viidud tundi, kus ta isejuhtiva Teslaga sõites oma muljeid ja tulevikuvisiooni jagas, väärib küsimus laiapõhjalisemat arutelu.

Tõepoolest, miks on vaja õppida liiklusmärke ja muud valdkonnaga seonduvat, kui tulevikus võib autoga sihtkohta jõudmiseks piisata aadressi sisestamisest? 1.-3. klasside õpilaste mõeldud tunnis märkis Kaevats, et ilmselt on nemad esimene põlvkond, kes ei pea autokooli minema. Kaevatsi katse näitas, et vähemalt Tallinn-Tartu maanteel on võimalik kätt roolil ja jalga pedaalil hoidmata sõita.

Tulevikukool ongi vlog?

Õpilastes tekitas videoklipp ohtralt küsimusi, mis sai paberile pandud ning klassiõpetaja Merike Sepa abil Kaevatsile saadetud. See oli Järveküla Kooli 2. e klassile kuues kord säärast õppevormi kasutada. Sepp tunnistas, et oli esimesi tunde valides ettevaatlik.

„Teemade valikul pean arvestama laste vanust ja praktilist ülesannet, mida saab hiljem seostada tavalise koolitunniga,“ selgitas Sepp. „Oli üks tund, mis koosnes ainult teooriast, ja see ei toiminud. Lapsed tahavad ise proovida ja katsetada.“

Varasematest e-külalistundidest tõstab Sepp esile Riigikogu tutvustust, kus õpetajateks olid lapsed. „Praktiline ülesanne nägi ette seadusemuudatuste ettepanekute tegemist ja allkirjade kogumist,“ meenutas Sepp. „Põnev oli ka TV3 reporteri töö tutvustus pärast mida hakkasid lapsed ise intervjuusid tegema. Huvitava kogemuse pakkus vaikuseminutitele pühendatud tund, mis andis näpunäiteid, kuidas teha rasketel hetkedel erinevaid harjutusi.“

E-külalistundidest on osa võtnud ka Järveküla Kooli 3. a klass. „Kui ma esimest korda e-külalistunnist kuulsin, tundus vlogindus ja interaktiivsus uudse lähenemisviisina ning vääris proovimist. Lapsed on video teel edastatava info hästi vastu võtnud,“ kinnitas klassiõpetaja Triin Tähepõld. „Need tunnid, milles meie oleme osalenud, on eelnevalt salvestatud vlogid. Õpilaste küsimustele annavad külalisõpetajad vastuseid nii otseülekandes reaalajas kui ka hiljem blogiformaadis. Õpetajatele on abiks vabalt jagatavad tunni konspektid, kus on kirjas ka teemad, mille üle võiksid õpilased üheskoos arutleda.“

Siinkirjutaja üritas ka ajas ette rännata ja püstitas mõtisklemiseks küsimuse: „Kas tulevikukool võiks välja näha nii, et lapsed – elagu nad siis Eestis või Hispaanias – osalevad tundides igapäevaselt just arvuti vahendusel näiteks kodus laua taga istudes?“

„See on meie tulevik! See on kindlasti meie tulevik!“ elavneb Sepp. „Olen leidnud end korduvalt mõtlemas selle üle, et äkki peaksin minema ülikooli ja uue ameti selgeks õppima. Et õpetajat polegi praegusel kujul varsti enam vaja. Olen digiruumis olemist katsetanud ka ühel koolitusel, kus mind polnud klassiruumis ja juhendid tulid interneti teel. See toimis väga hästi ja oli superkogemus. Samas tuleb uutesse lahendustesse kriitiliselt suhtuda ning teha vahet ulmevaldkonna ja reaalsuse vahel.“

100 e-külalistundi

Tähepõld jäi veidi vaoshoitumaks. „Oleneb lapse kodusest taustast ja vanusest. Mina kolmanda klassi õpilasi päris iseseisvatena ette ei kujuta – neid on vaja suunata ja juhtida tähelepanu olulisele. Aga põhikooli lõpus võib selline formaat kõne alla tulla küll, kuid mitte sajaprotsendiliselt. Mõeldav oleks vahekord 50:50.“

Kodanikualgatus Tagasi Kooli kingib Eestile käesoleval õppeaastal 100 e-külalistundi eesmärgiga innustada õpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel.  E-külalistunnis jõuab õpetaja tundi ülekande abil. See tähendab, et korraga võib üks tund toimuda igas koolis ja klassis üle Eesti. Teemad on välja pakkunud õpilased ja need on seotud ainetundides käsitletavaga. E-külalistund kestab 45 minutit, millest 15-20 minutit on külalisõpetajaga.

Andres Kalvik

Foto: Andres Kalvik

Järveküla Kooli 2. e klassi õpilased kuulamas Marten Kaevatsi e-külalistundi pealkirjaga „Kuidas töötab isejuhtiv auto?“