Jüri-Pae haridusliku lõimumise projekt osutus oodatust lõbusamaks

Jüri-Pae haridusliku lõimumise projekti käigus kohtusid ettevõtlikkuspädevuse arendamise eesmärgil Jüri Gümnaasiumi ja Pae Gümnaasiumi (vene kool) õpilased.

Lõiming toimus läbi grupitööde ja meeskonnamängude, mida viisid läbi professionaalsed koolitajad. Näiteks toimus ellujäämiskoolitus metsas, kus õpilased oma gruppides pidid ehitama olemasolevast onni, keetma teed ja küpsetama leiba. Läbi vihma ja eesti-vene segakeele sündisid ääretult vahvad onnid.

Ajurünnakute ajal pidid noored ühiselt läbi töötama minifirma loomise etapid – mida, miks, kellele, kes ja kuidas. Tulised vaidlused päädisid viimasel päeval minifirmade esitlusega. Noored hindasid üksteist ning parimaks tunnistati tüdrukute võistkond, kelle plaan oli toota ja müüa vannipalle ja mänguasju.

Kõige rohkem elevust tekitas ööbimine ja õhtune disko. Õpilased said teada, et vähene uni võib õpetaja päris kurjaks teha.

Saame kindlusega öelda, et see projekt täitis oma eesmärke. Inspireerituna sellest kavandame teha õpilasvahetust Jüri ja Pae koolide vahel.

Eva Viidemann

 

JG vene keele õpetaja