Jüri Gümnaasium pälvis peresõbraliku tööandja kuldmärgise

Peresõbraliku tööandja märgise annab välja Sotsiaalministeerium organisatsioonidele, kes väärtustavad oma töötajaid ning panustavad peresõbralikku töökultuuri ning peavad oluliseks töö- ja pereelu tasakaalu. Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Erineva tasemega märgised näitavad, missugusel tasemel on tööandja peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel.

Jüri Gümnaasium kandideeris peresõbraliku tööandja programmi 2020. aastal ning Sotsiaalministeerium valis 53-st organisatsioonist osalema 31 asutust. Programmi raames peab organisatsioon end ise analüüsima ning koostöös programmi konsultantidega seadma endale eesmärgid. Lisaks toetatakse organisatsiooni kuni kolme aasta jooksul erinevate koolituste, konsultatsioonide ja hindamiste kaudu, et organisatsioon oskaks paremini töötajate töö- ja pereelu ühildada.

Jüri Gümnaasiumi juht Liina Altroff  sõnab, et koolijuhina peab ta head töökeskkonda esmatähtsaks. „Need inimesed, kes töötavad Jüri Gümnaasiumis, on meie jaoks väga suur väärtus. Kui õpetajatel ja teistel koolitöötajatel on siin hea, siis on hea ka lastel, kes siin õpivad. Kuna koolis on kõik osapooled väga seotud – sageli rohkem kui oskame või isegi tahame arvata, siis see, kuidas õpetaja ennast tunneb, avaldab õpilastele, kolleegide omavahelistele suhetele ja koolikultuurile üldisemalt väga suurt mõju. Samuti tuleb praeguses olukorras väga palju näha vaeva heade õpetajate leidmise ja hoidmisega. Jüri Gümnaasiumis töötab ligi 140 pedagoogi. Puudu on üks matemaatik – praeguses õpetajate puuduses on see väga hea tulemus.”

Peresõbraliku programmiga liitumine tähendas, et kool pidi vaatama üle kõikide valdkondade tööprotsessid ning tegema muudatusi, mis muudaksid töötamise ja töökeskkonna võimalikult paindlikuks ja inimsõbralikuks. Tegeleti nii tehnoloogiliste võimaluste parendamise, info liikumise, tööaja paindlikuks muutmise, värbamistavade muutmise kui ka töötajate toetamise tõhustamisega. „Suur osa programmis osalemisest toimus pandeemia ajal. Arvan, et koroona tuli siin meile isegi appi – paljud senised tõekspidamised tööl käimise kohta enam ei kehtinud ja reeglid lõdvenesid. Seda ka nii reguleeritud kohas kui kool. Olime Jüris julged ja nutikad tekkinud võimalusi ära kasutama,” toob koolijuht pandeemia positiivse mõju välja.

„Arvan, et Eesti koolid võiksid palju rohkem mõelda sellele, kuidas arendada ennast mitte ainult õpilaste jaoks, vaid ka kui organisatsiooni oma töötajate jaoks. Samuti sellele, milline võiks olla organisatsiooni- ja töökultuur. Ja see peab siis tõesti peegelduma igas väikeses tegevuses. Tahame esimese peresõbraliku tööandja kuldmärgise saanud üldhariduskoolina olla heaks eeskujuks kõigile teistele ja näidata, kui oluline on oma inimestesse panustamine. Töötaja peab võimalikult palju töö juures saama olla tema ise. Teha asju, mis talle päriselt on olulised ning olema selle eest märgatud ja tunnustatud. Töö ei saa ega tohigi olla ainus asi inimese elus. Kindlasti peab olema midagi veel. Erinevatel eluetappidel on tegu erinevate asjadega ja seda muud elu, mis see siis ka poleks, peab tööandja aitama oma inimestel hoida.”

Kuldmärgis on programmi kõrgeim tase. Tegu on tunnustusega, mis näitab, et Jüri Gümnaasium on programmi käigus seatud eesmärgid väga hästi täitnud. „Tänu kuldmärgisele saame laiemalt ja selgemalt põhjendada, miks meie koolis on hea töötada. Aga ükski asi ei ole kunagi valmis. Kindlasti saame veel paremini. Maailm muutub, kool muutub samuti ning inimesed selle sees. Erinevate põlvkondade soovid ja vajadused on samuti erinevad. See, mis võis eile töötajaid või ka õpilasi kõnetada, ei pruugi seda homme enam teha. Loomulikult on töötajatel tekkinud seoses märgisega ka ootused, nad oskavad ja julgevad tähelepanu juhtida asjadele, mis saaksid olla veel paremini. Latti allapoole lasta ei ole meil Jüri Gümnaasiumis enam kuidagi võimalik.“