Järveküla Kooli külastas Lõuna-Korea koolijuhtide delegatsioon

17. mail külastas Järveküla Kooli 45 koolijuhti Lõuna-Koreast. Visiidi eesmärk oli tutvuda Eesti haridussüsteemi ning selle praktilise rakendamisega põhikoolis. Eesti on üle maailma tuntud oma kvaliteetse haridussüsteemi ja pidevalt paranevate Pisa testi tulemuste poolest. Korea koolidirektorid soovisid selle ainulaadse süsteemi kohta rohkem teada saada, et seda ka oma koolides rakendada. 

Külalisi huvitasid Eesti koolisüsteem, siinsed õpetamisstiilid ja kaasaegne Eesti kooliarhitektuur, samuti koolitundide külastamine. Järveküla Kooli direktor Triinu Luiga tutvustas kaugelt tulnud koolijuhtidele Eesti haridust üldiselt ja lähemalt Järveküla Kooli, avades Eesti koolisüsteemi väärtusruumi ning riiklikke ja kooli eesmärke.  

Äratundmist pakkus tõdemus, et õpetajate positsioon ühiskonnas, nende juurdekasv, erivajadusega õppijad ning kitsaskohad õppe läbiviimisel on murekohaks nii Eestis kui Lõuna-Koreas. 

Visiidi käigus tundsid külalised kõige suuremat huvi Eesti e-õppe võimaluste ja õppekavade koostamise vastu: kuidas on korraldatud kavade koostamine riiklikul ja kooli tasandil ja kui palju on seejuures koolil otsustusõigust (tundide mahud, õpikute valikud jne). Tähelepanu pälvisid ka OPIQ-u võimalused ja võõrkeeleõpe. Koolijuhid külastasid lisaks füüsika ja loodusõpetuse tunde ning käisid väikesel ringkäigul – enim avaldas neile muljet koolimaja ruumilahendus ja avatud õppimiskohad.   

Foto: Lõuna-Korea koolijuhid külas Järveküla Koolis.