Infoks sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Taotlusi 2017-2018 õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini 2017  e-keskkonnas ARNO:  http://piksel.ee/arno/rae/

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel Rae vallas, mis fikseeritakse 1. veebruari 2017. seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust ja vanemate soovidest ning arvestades oluliste asjaoludena sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile.

Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2017 või lapse elukoht Rae vallas on hilisem kui 01.02.2017, siis määratakse lapsele kool, kus on vaba õppekoht.

Marju Randlepp

Hariduse peaspetsialist