Esimene koostöötuba ning ideesprint noortele

14.-15.04.2023 toimus Lenne sulgpallikeskuses Jüris kaks üritust: „Noortevaldkonna 1. koostöötuba" ning „Hilisõhtune sessioon –  ideesprint noortele".

Esimesest noortevaldkonna koostöötoast võttis osa 37 inimest – Rae valla koolide huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, õppejuhid ja õpetajad, Rae Noortekeskuse noorsootöötajad, Rae Huvialakooli õpetajad ning Rae valla Noortevolikogu liikmed. Päeva esimeses pooles oli eesmärgiks saada mõte tööle ja vestlus avanema ning päeva teises pooles leida ühiste eesmärkidega liitlasi, kellega koos planeerida muutuse elluviimist. Uute projektide genereerimisel keskenduti noortele vanuses 7–16 eluaastat ehk põhikoolile. Päeva lõpuks töötati välja seitse reaalselt teostatavat tegevust, millele loodi ka esialgne tegevuskava. Neist omakorda valiti ühiselt välja kolm kõige rohkem kõnetavat ideed, millega aktiivselt edasi liigutakse. Koostöötoa parimad ideed:

• Rae valla noorte mängud
• Kuidas suurendada usaldust noorte ja vanemate vahel (sh koolitus lapsevanematele koolis)
• Rahvusvaheline õpiränne – hispaania keele praktika Hispaanias

Koostöötuba ning lühikoolitust teemal „Loovleidlikkus“ viis läbi inspireerija Harald Lepisk.

Osalejate tagasiside annab tugeva motivatsiooni lisaks ideede elluviimisele jätkata kindlasti ka koostöötubade traditsiooni, et noorte heaks just ühiselt ja koos nendega ägedaid asju luua:

„Kohtumine oli sisukas ja kasulik mitmest küljest. Saime inspiratsiooni ja innustust oma koolis meeskonnatööjuhtidena ning saime tuttavaks teiste meie piirkonna koolide esindajatega. Suur väärtus oli kogemuste jagamisel Harald Lepiski juhendamisel. Omaette väärtust lõi koostöös ühisprojektide genereerimine, mis andis hea lähtekoha ideede elluviimiseks. Kõik lahkusid koostööpäevalt jõustatult ja positiivse meeleoluga.“ Anu Pärn ja Triin Tiitsu Järveküla Koolist

„Meil on ühised noored, kelle käekäiku suuname. Praegustele murekohtadele ühiselt otsa vaadata ja võimalikke lahendusi külg-külje kõrval otsida oli motiveeriv ja innustav. Rõõm ja tänulikkus, et on kaasatus ja ühine infoväli kõigi piirkondade noortega töötavate spetsialistide vahel.“ Raili Salvet Vaida Noortekeskusest

„Töötuba oli suurepärane võimalus mõttekaaslastega kohtumiseks ja n-ö pinna sondeerimiseks, et millises suunas liiguvad noortega tegelejate ja õpetajate mõtted. Mulle see liikumissuund igatahes meeldis! Hr Lepiski loeng ja vahva sulgpallimatš tõmbasid energiataseme üles ning sellele järgnenud töisem plaanide välja mõtlemine oli mõnusalt kastist välja protseduur, eriti kui tuli endale pidevalt mõned tunnid tagasi õpitut meelde tuletada, et mitte tappa teiste ideesid mõttega: „Jah, aga ...“, vaid innustada hoopis edasi mõtlema „Jah, ja...“ stiilis.“ Nele Marrandi Jüri Gümnaasiumist

Sama päeval õhtul kell 19.30 algas ideesprint noortele. Kokku osales kaheksa meeskonda ehk 32 noort. Suurem osa noori olid Jüri Gümnaasiumi õpilased, aga üritusest võtsid osa ka Loo Keskkooli ning Kostivere Kooli õpilased. Noored said Studio LEEK disainer Tähe-Kai juhendamisel ülesandeks õhtu ning öö jooksul välja mõelda projekt, kas vaimse tervise, liikumisaasta või nutimaailmast väljumise teemal. Noortega kõneles ning neile esines räppar Arop ning pidevalt toimusid ka hoogsad sulgpallilahingud. Noored olid tõeliselt aktiivsed ning osavõtlikud. Hommikuks valmisid kaheksa meeskonna projektide esitlused. Projekte hindasid nii noored ise kui ka disainer ja noorsootööspetsialist.

Toome välja esikolmiku projektid:

• Rae Olümpia – orienteerumismäng
• Töömesilane – töömess noortele
• JAKI – positiivsuse portaal Instagramis

Noortel head muljed

Jüri Gümnaasiumi 11. klassi õpilased Robin Leppik, Elisabeth Laanemets, Gerda Karu ja Markus Ivask saavutasid ideesprindil esikoha. Uurisime noortelt, mis on nende muljed ja mõtted. 

Kas olete varasemalt projekti kirjutamisega kokku puutunud?

Jah, meie tiimi liikmed on võtnud osa rahvusvahelise projekti loomise valikkursusest ning osalenud gümnaasiumi ürituste korraldustiimides. Lisaks oleme ka tundide raames loonud koolisiseseid üritusi.

Mida andis teie meeskonnale üritusel osalemine? Mida te õppisite?

Ürituses osalemine andis meile hea võimaluse harjutada projekti koostamist ning arendada ka meie tiimitöö oskusi.

Mis teile ürituse juures just eriti meeldis?

Meile meeldis see, et üritus toimus Lenne sulgpallikeskuses. See võimaldas lisaks projekti kallal töötamisele ka aktiivset vaheldust sulgpalli mängides. Oli ka huvitav esimest korda uut hoonet seest näha. Lisaks oli külalist Aropit huvitav kuulata.

Kas te soovitaksite ka teistele noortele sarnastest üritustest osa võtta? Miks?

Muidugi soovitame! See on hea võimalus enda arendamiseks, nii tiimitöös ja inimestega suhtlemises kui ka projektide arendamises ning muudes valdkondades, kasvõi sulgpallis. Kindlasti võiksid kõik noored sellistest üritustest osa võtta, sest see on kõige parem koht, kus midagi uut õppida ning oma silmaringi laiendada.

Kas selliseid üritusi võiks vallas rohkem toimuda või midagi muud, mis paneks noori veelgi rohkem just oma ideid välja käima ja realiseerima?

Selliseid üritusi võiks tõesti rohkem toimuda. Me pole varem nii vahval noortele suunatud üritusel osalenud ning tõesti oleks tore veel selliseid sündmusi toimumas näha.