Eriline õppeaasta tõi kuus kuldmedalit

Jüri Gümnaasiumi lõpetab tänavu kuldmedaliga kuus säravat noort inimest. Suure osa ajast kuvari vahendusel teadmisi omandanud elluastujad ütlevad, et kaugõpe nõudis enesedistsipliini, kuid andis samas suurema vabaduse tegemisi planeerida ja hobidega tegeleda. Ühes on küsitletud aga valdavalt ühel meelel – tavapärasest kontaktõppest täielikult loobuda ei ole mõistlik. Ühtlasi uuris Rae Sõnumid, kuhu on kuldmedalistidel kavas õppima minna ning kas ja kus suvel taskuraha teenitakse.

Olgu veel öeldud, et kuus kuldmedalit ühel õppeaastal ei ole Jüri Gümnaasiumi rekord. Tunamullu anti välja kaheksa ja 2014. aastal seitse autasu.

KÜSIMUSED

1.     Lõppenud kooliaastal kulges õppetöö klassiruumi asemel enamjaolt virtuaalses keskkonnas. Kuidas sellega toime tulite?

2.     Kuidas mõjutas uus olukord kuldmedali püüdmist ja kas medali saamine oli juba sügisel kindel eesmärk?

3.     Jüri Gümnaasiumi direktor Liina Altroff ütles sügisel Rae Sõnumitele antud intervjuus, et mõned sunnitud ümberkorralduste käigus tehtud muudatustest on tulnud, et jääda. Nõustute direktoriga?

4.     Kuhu ja mida on plaanis edasi õppima minna?

5.     Mida tänapäeva noor inimene elult ootab?

6.     Mis Teid Eesti ühiskonnas häirib?

7.     Miks on hea elada just Rae vallas ja millest puudust tunnete?

8.     Kas teil on suvel plaanis tööle minna?

CARMEL UIBOPUU

1.     Mulle see kaugõpe esialgu väga meeldis: sain kõike ajaliselt planeerida vastavalt enda soovidele. Siiski sain ühel hetkel aru, et ka parima tahtmise juures kaob kodus keskendumine kiiremini ja teadmiste omandamine ei ole nii edukas. Tundsin, kuidas pikemalt kodus õppides tekib laiskus. Õnneks saime lõpuklassina üsna kiiresti kooli tagasi.

2.     Minu jaoks oli medali saamine kindel soov juba gümnaasiumi alguses. Põhikooli lõpetasin kiituskirjaga ja uskusin, et suudan sarnast õpitaset hoida ka järgmisel kolmel aastal. Arvan, et distantsõppel on õpitulemused tugevalt seotud enesedistsipliiniga. Need, kellel on kohusetunnet, saavad medali kätte kergemini kui koolis. Samas targad õpilased, kes pole õppinud aega planeerima, võivad kergelt head hinded käest lasta.

3.     Nõustun, et väga paljud muudatused on tulnud kasuks ning usun, et need on olulised ka tulevikus. Näiteks hübriidõpe – lapsed, kes on kodus haiged, saavad siiski tunnist osa võtta ega jää õppetööst maha. Samas tunnen, et traditsiooniline kontaktõpe on suures plaanis edukam, sest nii püsib klassis ühtlane tempo. Lisaks on õppekvaliteet parem – keskendutakse tunnile, õpetaja näeb laste ja noorte teadmiste omandamise kiirust ning tekib õige koolitunne.

4.     Kõik on veel lahtine. Praegu plaanin jätkata sotsiaalteaduste valdkonnas (õigusteadused või riigiteadused), kuid kindlalt ei tea. Tahan katsetada ja proovida, kuni leian eriala, mis sobib just mulle.

5.     Tänapäeval keskendutakse järjest enam iseendale. Oluline on enesearendamine, rõõm ning ka vaba aeg sõprade ja hobide jaoks.

6.     Arvan, et suurim probleem on ebaõiglus inimeste seas. Siiani nähakse naisi nõrgematena (olgugi, et valitsuses on juhtival positsioonil suur hulk töökaid naisi). Lisaks peetakse nooremaid inimesi rumalamateks, kuigi mõni võib olla kindlal erialal palju haritum ja suuremate kogemustega kui vanem isik. Lisaks veel tööle hõivamise ebaõiglus – sõbrad/tuttavad valitakse kindlasti enne võõraid, hoolimata tegelikest hindamisalustest.

7.     Mulle meeldib elada Rae vallas, sest siin kuulatakse elanikke. Küsitakse palju meie soove ja eelistusi, väljatoodavaid probleeme parandatakse. Rae vald toetab ja tunnustab ka huvitegevust, see on mulle andnud palju võimalusi võistlemiseks. Ma ei tunne millestki puudust. Nagu ütlesin – Rae vald areneb ja nõrku külgi proovitakse kaotada.

8.     Mul ei ole plaanis tööle minna. Sel suvel keskendun täielikult juulis toimuvateks lestaujumise maailmameistrivõistlusteks ja allveeorienteerumise Euroopa meistrivõistlusteks.

GERT HERODES

1.     Virtuaalses keskkonnas tulin hästi toime ja kohati oli see isegi huvitav, kuigi vahetult õpetajate ja klassikaaslastega suheldes oleks õppeedukus efektiivsem. Seetõttu jään siiski kontaktõpet pooldama.

2.     Distantsõpe kasvatas minus iseseisvalt mõtlemist ja tehtud õppetööd põhjalikumalt analüüsima. Uue olukorra tõttu ei osanud oodata, kuidas see mõjutab kuldmedalile püüdlemist. Kuldmedali saamine oli seatud sügisel väikeseks eesmärgiks.

3.     Mind direktor Liina Altroffi seatud uuendused ei häiri, kuna need ümberkorraldused on vajalikud pandeemia peatamiseks.

4.     Jälgides Eesti e-riigi kunagist edukust võrreldes tänase reaalse olukorraga, kus pandeemia on välja toonud meie nõrgad kohad, olen otsustanud anda oma panuse infotehnoloogia valdkonnas. Kuhu ülikooli lähen, ei ole veel kindel.

5.     Tänapäeva noor ootab elult eelkõige põhjalikku ja kindlat eneseteostust, millelt oma eluteed rajada ja selle saavutamisel oodatakse tasuvat tööd. Tööga tekivad sõbrad ning omavahel võrreldes ei saa sätestada, et kumb on tähtsam. Pingevaba elu tahavad kõik ning selleks peab pingutama.

6.     Peamise probleemina tooksin välja ühiskonna lõhestumise probleemide ja pandeemia ajal. Viimasel ajal on trendiks saanud otsustamatus, kohati läbimõtlematud ja korruptiivsed tegevused valitsuse tasandil.

7.     Rae vald asub geograafiliselt väga heas logistilises kohas, kõik on käe-jala juures. Rae vallas on väljakujunenud hea taristu, mis hõlmab elutähtsaid valdkondi: koolid, lasteaiad, spordikeskused, kauplused, arstiabi. Rae vald on hästi toimiv ja hetkeseisuga ei oska puudusi välja tuua.

8.     Jah, nagu ka eelmistel suvepuhkustel, plaanin ka tänavu tööle minna mõnda Rae vallas asuvasse ettevõttesse.

JANELI TOOMET

1.     Distantsilt õppimine nõudis palju motivatsiooni ja enesedistsipliini, kuid samas andis ka vabaduse aega planeerida. Kohati oli distantsilt õppimine isegi mugavam ja loovam, kui oleks see olnud klassiruumis ning õppimine sujus isegi plaanipäraselt. Samas on matemaatikat kindlasti klassiruumis parem õppida kui läbi veebi.

2.     Gümnaasiumisse astudes ei olnud otsene eesmärk kuldmedali saamine, pigem hästi õppimine enda jaoks. 12. klassi minnes mõistsin, et 11. klassi kevadine distantsõpe ei mõjunud kõige paremini, kuid samas andis jõudu rohkem pingutamiseks. Otseselt uus olukord ei mõjutanud kuldmedali saamist.

3.     Nõustun direktori öelduga, et muudatused on tulnud, et jääda. Distantsõpe oli küll osadele õpilastele keeruline, kuid samas õpetas palju iseseivat õppimist. Õpilased on küll traditsioonilise õppevormiga harjunud, kuid ka haridussüsteem võiks uue maailmavooluga kaasa minna ning ümberkorraldusi teha. Veebi teel õppimine võiks olla kohati osa õppeprotsessist.

4.     Elan hetkel päev korraga ning keskendun eelkõige eksamitele. Tulemuste saamisel otsustan ja vaatan, millised erialad mind tõmbavad ning kuhu oma tulemustega sisse saaksin. Mul on küll paar mõtet, aga pole mõtet enne õhtut hõisata.

5.     Tänapäeva noortel on elus nii palju võimalusi ning igaüks hindab ja väärtustab erinevaid asju. Kelle jaoks on tähtis töö, kelle jaoks sõbrad või hoopis midagi muud. Oleneb täiesti inimesest. Samas arvan, et iga noor leiab töö ja eneseteostuse kõrvalt ka aega sõpradega väljas käimiseks ning elu nautimiseks.

7.     Rae vald on suurepärane koht, kus elada. Kõik asub silmapiiri kaugusel: pood, kool, tervisekeskus ja isegi spordihoone. Siin on väga head võimalused nii noortele inimestele kui ka eakatele. Vallavalitsus paneb suurt rõhku haridusele ja spordi edendamisele, mis on minu arust väga äge. Samuti annab vald erinevaid stipendiume ja toetusi. Näiteks toetab vald inimesi, kes on endale juhiloa teinud. Raske on millestki puudust tunda, kui vald on niivõrd palju panustanud.

8.     Viimase õppeaasta jooksul olen töötanud võistlustantsutreenerina tantsuklubis Dance Team Royal ning arvatavasti jätkan sellega ka suvel.

KATRIN KÄTLIN KOPPEL

1.     Distantsilt õppimisega harjusin kiirelt ära ja isiklikult mulle meeldis kodus oma õppetööd ise planeerida. Tänu sellele sain rohkelt aega kokku hoida ning suunata energiat muudele meeldivatele tegevustele.

2.     Eesmärk medalit saada tekkis selle õppeaasta sügisel, kui avastasin, et mul on selleks võimalus. Siis otsustasin ka selle nimel natuke rohkem pingutada. Leian, et distantsõpe soodustas medali püüdmist, sest kodus olles oli mul vähem pingeid ning õppetöö sujus ladusamalt.

3.     Nõustun direktori väljaöelduga ja arvan, et igast uuest olukorrast tuleks midagi õppida. Distantsõppe käigus saime teada, kuidas kasutada erinevaid õppemeetodeid, mida varem pole kasutusel olnud.

4.     Plaan on õppima suunduda Tartu Ülikooli. Praegu näen ennast tulevikus õppimas majandusteaduskonnas, kuid miski pole veel kindel.

5.     Arvan, et tänapäeva noor ootab elult seiklusi ja väljakutseid nii karjääris kui ka tavaelus. Noorte jaoks on kõrgepalgalisest töökohast tähtsam leida amet, mis neid ennast huvitab ning mida nad teeksid kirega.

6.     Hetkel häirib mind ühiskonnas palgaline ebavõrdsus. Nimelt eesliinitöötajad, kes on tänases olukorras ääretult tähtsad, ei saa oma pingutuste eest väärilist tasu. Lisaks nendele ka õpetajad, kes tänu oma tööle motiveerivad õpilasi, aitavad neil teadmisi ammutada ning suunavad noorte tulevikku. Tegemist on väärika ametiga, mis vajaks kindlasti väärikat palka.

7.     Rae vald on hea kõigi oma suurepäraste võimaluste poolest. Meile on loodud võimalused tegeleda erinevate huvialadega, spordiga ning saada hea ja kvaliteetne haridus. Hetkel ei oska millestki puudust tunda.

8.     Suvel kavatsen jätkata oma tänasel töökohal rõivakaupluse klienditeenindajana.

LISANNA KRUUS

1.     Mulle on iseseisvalt õppimine ja oma aja planeerimine alati sobinud, seega mulle selline kogemus pärast 11 aastat tavalist õppevormi vahelduseks meeldis. Loomulikult tundsin vahel puudust klassikaaslastega suhtlemisest ning nendest toredatest hetkedest, mis koolis tekivad.

2.     Kui põhikooli kiitusega lõpetasin, teadsin, et soovin ka gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetada ning seadsin selle eesmärgiks. See andis mulle motivatsiooni ning midagi, mille nimel pingutada. Tagasi mõeldes ei olnud see nii raske. Kui midagi väga soovida, siis tuleb seada prioriteete.

3.     Nõustun Liina Altroffiga, kuna pandeemia-eelsel ajal koolist puududes ei saanud tunnist osa võtta ning kogu materjal tuli iseseisvalt järele teha. Nüüd on aga võimalus kehva enesetundega ka kodus olles tunnis osaleda ja selline võimalus peaks jääma. Samuti tõi president õpilastele suunatud veebikonverentsil välja väga hea idee koondada kõik e-tunnid ühte platvormi, kus õpilased saaksid samu teemasid ka teiste õpetajate seletuses kuulata.

4.     Soovin minna edasi õppima TalTechi ärinduse eriala ja spetsialiseeruda turundusele, kuna olen ettevõtlusmaailmast huvitatud ning tulevikus soovin ise oma toote või teenuse luua.

5.     Noorte jaoks on aina tähtsamaks muutumas, et nad saaksid tegeleda sellega, mis neile tõeliselt meeldib. Tänapäeval on aga raha teenimiseks väga palju erinevaid võimalusi ning see võib muuta otsustamise keeruliseks. Usun, et elus tuleb proovida erinevaid asju ning võimalustest kinni haarata. Nii leiad oma tee just selle valdkonnani, mis sulle meeldib. Alati on võimalus tänapäeval ka ümber õppida. Tähtis on pidev eneseteostus.

6.     Vahel tunnen, et Eesti ühiskonnas jääb puudu hoolivusest ja armastusest. Väikese rahvana võiksime rohkem kokku hoida ja üksteise vastu sõbralikumad olla.

7.     Rae vallas on hea elada, kuna see areneb kiiresti ning on hea asukohaga. See on Tallinnale lähedal, kuid samas piisaval kaugusel, et olla loodusest ümbritsetud. Hetkel ei tunne millestki puudust, kuna siin on kõik vajalik olemas.

8.     Suvel töötan iseenda jaoks sotsiaalmeedia sisuloojana. Samuti on plaanis lugeda palju raamatuid ning harida end teemadel, mis mind huvitavad, lihvida oma hispaania keele oskust ning olla füüsiliselt aktiivne.

MARI TORSUS

1.     Mina isiklikult eelistan päris klassiruumi virtuaalsele. Kaugõppe ajal oli tunduvalt raskem ennast motiveerida. Siiski suutsin õppimisega järje peal püsida, kuigi see protsess oli muutunud olukorra tõttu mõnevõrra stressirohkem.

2.     Medali saamine polnud küll sügisel kindel eesmärk, kuid olin võimalusest teadlik ja seadsin aasta jooksul vaikselt enda sihi sinna poole. Uus olukord mõjutas medali püüdmist mitmel viisil. Ühelt poolt oli see minu lennule kergem, sest teatud kursustel ei pandud välja hindeid ja piisas sellest, kui kursus sai arvestatud. Teisalt oli kindlasti rohkem iseseisvat õppimist ning enese motiveerimist, mis tegi medaliga lõpetamise jällegi keerulisemaks.

3.     Usun, et kindlasti jätavad ümberkorraldused oma jälje õppevormile ka pikemas perspektiivis. Eriolukorra ajal on leitud palju uusi võimalusi õppetöö korraldamiseks. Minu arvates oleks mõtlematu need võimalused tulevikus kasutamata jätta. Siiski pean vahetut kontakti õpetajaga väga oluliseks ning arvan, et päris klassiruumis õppimine jätkub ka edaspidi.

4.     Hetkel plaanin õppima minna Tartu Ülikooli bioloogia ja elustikukaitse erialale, kuid kandideerin kindlasti ka Tallinna ülikoolidesse.

5.     Arvan, et iga inimene, sh noor, ootab elult erinevaid asju ning seega ei saa ma siinkohal kõigi noorte eest rääkida. Nende eakaaslaste jaoks, kellega mina igapäevaselt suhtlen, on eelkõige oluline, et eriala, mida nad õppima lähevad, pakuks neile võimalust eneseteostuseks. Töötasu peavad noored samuti oluliseks, kuid valik tehakse üldiselt ikkagi selle järgi, kas töö või eriala pakub piisavalt huvi.

6.     Minu arvates ei ole ühegi riigi ühiskond ideaalne. Oluline on märgata seda, et ühiskonnas toimuks pidevalt edusammud ning Eesti puhul võib seda täheldada. Siiski arvan, et kui rääkida näiteks keskkonnasäästlikkusest ning ressursside jätkusuutlikust kasutamisest, on Eestil veel arenguruumi.

7.     Rae vallas on hea elada esiteks juba asukoha tõttu ja sellepärast, et kõik vajalik on läheduses. Olen täheldanud, et Rae vald panustab ka palju enda elanike heaolusse, pakkudes erinevaid toetusi.

8.     Suvel plaanin tööle minna poole kohaga, et saada uusi kogemusi, kuid samas püüan jätta aega ka puhkamiseks. Olen kaalunud teha ka n-ö tööampse sellise tööplatvormi nagu GoWorkaBit kaudu, et proovida erinevaid ameteid.

KOMMENTAAR

Liina Altroff

Jüri Gümnaasiumi direktor

Käesolev kooliaasta on olnud katkestuste, pidevate ümberharjumiste, ent kindlasti ka selguse aasta. Oleme Jüri Gümnaasiumis taibanud, et koolielu saab korraldada mitmeti, kui vaid avatult mõelda ja koostöiselt uusi võimalusi katsetada, ning saanud kinnitust sellele, kui olulised on õppimise juures head suhted. Kindlasti on lõppev kooliaasta andnud võimaluse heita korraks pilk ka tulevikku – kool on tasapisi muutumas veelgi enam igast õppijast lähtuvaks ja õppimine loomulikumaks. Tarvis on rohkem küsida, mida, miks ja kuidas me õpime ning mis on koolikeskkonnas võimalik. Arvan, et muutumas on ka ootused koolile.

Distants- ja hübriidõppeaasta Jüri Gümnaasiumis läks üldjoontes hästi. Väärtused, suhtluskanalid ja õppimise põhimõtted olid paigas juba varem. Sellele oli kergesti võimalik juurde liita paindlikku lähenemist ning suuremat vabadust ja vastutust. Inimesed on aga erinevad ja kindlasti sobis iseseisev õppimine mõnele rohkem kui teisele. Kuld- ja hõbemedaliomanike üsna suur arv aga kinnitab, et 21. sajandi gümnasistid on ajale kohaselt paindlikud ja kohanemisvõimelised ning valmis eesmärkide nimel igas olukorras pingutama.

Jüri Gümnaasiumi 2021. aasta medalistid

12.a klassijuhataja Marlene Timmi

Kuld: Janeli Toomet, Gert Herodes, Mari Torsus

Hõbe: Lysette Kadakas, Eeva-Maria Tšernova

12.b klassijuhataja Inna Erik

Kuld: Carmel Uibopuu

Hõbe: Mariliina Maltsar

12.c klassijuhataja Liia Hokkanen

Kuld: Lisanna Kruus, Katrin Kätlin Koppel.

Hõbe: Carol Kristella Varblane

Rae vald tunnustab alates 2012. aastast oma parimaid õpilasi – lisaks medaliga gümnaasiumi lõpetajatele ja põhikooli kiitusega lõpetajatele saavad valla poolt rahalise kingituse vastavalt „Rae valla haridusalase tunnustamise korrale“ need õpilased, kes saavutavaid häid tulemusi piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel.

2020/2020. õppeaastal on erinevatel konkurssidel ja olümpiaadidel kokku saavutatud tulemusi esikolmikus üldhariduskoolide õpilaste seas 26 korral ja Rae Huvialakooli õpilastest 30 korral.