Eelkoolide tegevus läheb erakätesse

Alates sellest sügisest ei korralda Rae valla koolid ise eelkooliga seotud tegevust. Rae vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti hariduse peaspetsialist Marju Randlepp ütleb, et laste kooliks ettevalmistamisel teevad head tööd meie lasteaiad ja kohustust eelkooli tegevust korraldada kohalikul omavalitsusel ei ole.

„Otsest vajadust eelkooliks pole. Kuigi eelkoolis käimine on vabatahtlik ja perede jaoks tasuline, on lastevanemate huvi olnud eelkooli vastu suur,“ selgitab Randlepp. „Pealegi saavad lapsed kooliminekuks vajalikud teadmised ja oskused lasteaedadest kätte. Eelkool on vajalik, et koduõppes olnud lapsed saaksid koolielust aimu, kuid selliseid näiteid on Rae vallas üksikuid. Samuti on kodustele lastele eelkool olnud tasuta.“

Randlepp sõnab, et eelkoolide populaarsus on kindlasti seotud koolikatseteks ettevalmistamisega nn eliitkoolides Tallinnas. Peab aga märkima, et ka pealinnas korraldavad mitmetes koolides eelkoole eraettevõtted, samuti huvikool. Koolieelse lasteasutuse seaduse (§ 2 lg 1 ja 2) kohaselt on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

Praegu tegutsevad eelkoolid Jüri gümnaasiumis ning Peetri, Järveküla ja Lagedi koolis. Sel õppeaastal maksab eelkoolis käimine kokku 240 eurot. Kui eelkooliteenust hakkab pakkuma erafirma, võib oodata teatavat hinnatõusu.

Ligi 700 õpilasega Peetri põhikooli direktor Luule Niinesalu kinnitas, et tema toetab Rae valla otsust, sest omavalitsuse üheksas munitsipaallasteaias töötavad heal tasemel spetsialistid. Kui tippaegadel tegutses Peetri koolis – uuel õppeaastal alustab seal neli-viis esimest klassi – viis-kuus eelkoolirühma, siis tänavu on see number kahanenud kaheni.

„Peetris on lasteaed ja kool omavahel ühendatud ning seetõttu saavad lapsed eelnevalt õppetöö käigus uue keskkonna ja ruumidega tutvuda. See teeb ülemineku sujuvaks,“ räägib Niinesalu.

Üle kümne aasta eelkooli tegevust korraldanud Jüri gümnaasiumis tegutseb praegu kuus eelkooli rühma. Õppedirektori Anne Kloreni sõnul oli eelkool väga populaarne siis, kui see tegutses õhtusel ajal ja selle eest ei tulnud maksta. „Mõni aasta tagasi läks eelkool tasuliseks ja tõime selle pärastlõunasele ajale. Oleme rääkinud, et eelkoolis käimine pole ilmtingimata vajalik, kuid mõnede lapsevanemate jaoks loob see turvatunde,“ lausub Kloren.

Andres Kalvik

 

Kas eelkool tuleb iga kooli juurde?

Eelkooli korraldab Peetris koolis ja Jüris gümnaasiumis Logoservi Huvikool. Jüri gümnaasiumi õppedirektor Anne Klooren teatas lisaks, et kool on avatud ka teistele pakkujatele.

Lagedi koolist teatati, et Lagedil hakkab eelkool tööle lapsevanemate poolt tuleva soovi alusel.

Järveküla kooli juurde on plaanis asutada eelkool. Vaida koolis pole eelkool seni tegutsenud ja järgmisel õppeaastal jäetakse see samuti avamata.

 

 

Foto: Rae Sõnumid