Anded särama huvialakoolis

Veerandsada aastat on Rae Huvialakool pakkunud valla lastele kvaliteetset huviharidust. Nüüd asuvad kooli õppima juba kunagiste õpilaste järeltulijad, et kunsti, muusika ja spordi vallas oma andeid arendada.

Muusikaosakonna sisseastumisel oli konkurss tihe, septembris asub kooli viies filiaalis pillimängu õppima ligi 60 uut õpilast. Sisseastumiskatsed toimuvad tavaliselt kevaditi, ent muusika ettevalmistusklassiga saab liituda sügisel ja ka kogu aasta jooksul. Ettevalmistusklass aitab katseteks vajalikke oskusi saada.

Tänavu saab Jüri filiaalis esmakordselt asuda õppima kromaatilist kannelt. Tuule tiibadesse saanud käsikellade ansambel jätkab tegutsemist ning sinna on oodatud ka lapsevanemad. Jüri filiaali ootame arvutimuusikaga tegelema õpilasi alates 4. klassist.  Jüri ja Järveküla filiaalides saab õppida ansamblilaulu ning ka sinna on uued õpilased oodatud.

Kunstiosakond tegutseb Jüris, Järvekülas ja Lagedil. Kunsti põhiõppesse saab tänavu asuda õppima II kursusele, alates 5. klassist. Neli aastat kestva õppe eesmärk on noore inimese loovuse ja kunstilise eneseväljendusoskuse arendamine, õppija tervikliku maailmapildi toetamine. Õppetöö sisaldab lisaks tavatundidele muuseumitunde ja näitusi, osaletakse erinevatel konkurssidel. Näiteks olid meie õpilaste tööd suvel väljas Tallinna linnaruumis noorte laulu- ja tantsupeo näitusel „Kõlapilt“.

Kunstiringidesse ootame õpilasi alates 1. klassist ja kunsti eelõppesse alates 3. klassist. Jüris ja Järvekülas saab õppida keraamikat; alates 5. klassist saab liituda kunsti üldõpperühmadega, kus õppetöö maht põhiõppest väiksem. Lisaks kunsti- ja keraamikaõppele saavad 1.–3. klassi õpilased õppida ka  loova meisterdamise õpperühmas, Jürile lisaks avame tänavu rühma ka Järvekülas. Täpsema info leiate meie kodulehelt, kunstiosakonna sektorist.

Spordiosakonna treeningud toimuvad kuues filiaalis ning viiel alal. Peetris on fookuses kergejõustik ja võrkpall, Järvekülas paneme rõhku malele, korv-, võrk- ja jalgpallile, Jüris ootavad treenerid lapsi tegelema korv-, võrk- ja jalgpalliga, kergejõustiku ja malega, Vaidas ning Lagedil korvpalliga. Spordikooli ootame õppima lapsi, kes soovivad end sportlikult teostada ja arendada, samuti olema valmis võistlema ja esindama Rae Spordikooli nii Eesti meistrivõistlustel kui ka rahvusvahelistel võistlustel ja turniiridel.

Uus õppeaasta algab piduliku avaaktusega, kus jagame infot plaanide kohta ja uued huvialakooli õpilased saavad kohtuda oma erialaõpetajatega. Sügisel on plaanis rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine koos sõpruskooliga Lätist ning alustame hoogsalt ettevalmistusi Rae Huvialakooli juubeliaasta tähistamiseks, mis tipneb kontsert-näitusega 1. detsembril.

Veel enne õppeaasta algust, 22. augustil, toimub kunstilaager 2.–8. klassi õpilastele. Mõnele vabale kohale saab veel registreerida – vaata kuulutust kodulehe avalehel huvikool.rae.ee.

Kunsti- ja spordiosakonnas õppimiseks ning muusikaosakonna rühmaõppesse saab taotlusi teha ARNO haridusinfosüsteemis alates 23. augustist.

Kooli tegemistest saate lugeda Facebooki lehekülgedel: Rae Huvialakool ja Rae Spordikool.

KOMMENTAAR: Siiri Laid, Rae Huvialakooli direktor

Koostööprojekt edendab tööturul vajalikke oskusi

Eelmisel õppeaastal saime Noorte Heaks taotlusvooru kaudu toetuse, et  laiendada Rae Huvialakooli ja Jüri Gümnaasiumi õpilaste arvutimuusika-, kunsti-, animatsiooni- ja robootikaalaseid oskusi. Omandatud teadmised aitavad õpilastel tulevikus paremini hakkama saada tööturul. Tegemist on jätkuprojektiga, mille esimene etapp oli tuua olemasolevasse Rae Huvialakooli arvutimuusikaklassi animatsiooni ja videotöötluse võimekus ning produtseeritud töö taasesitamise võimalus kooli saalis. Selleks plaanib kool soetada videokaamera, multimeediaarvuti ja videoprojektori. Projekti teine etapp kaasaks gümnaasiumi ja põhikooli robootikaklasside õpilased, kelle kaasabil luuakse animatsioonile digitaalsed taustamaastikud ja pannakse liikuma eelprogrammeeritud kaameraga robotid. Projekt toetab ainetevahelist sidusust ja kaasab mitme erineva ainesuuna õppureid erinevates vanuseastmetes. Õpilastel on võimalus kasutada huvialakoolis õpitud oskusi oma üldhariduskooli ainetundides ja klassivälistel üritustel. Me peame oluliseks, et noorel on oma lähiümbruses õppides olemas kahe kooli kindel tugi.


Pildil: Rae Huvialakooli noored muusikud osalesid XIII noorte laulu- ja tantsupeol “Püha on maa” rahvapilliansambli, kitarriansambli, puhkpilliorkestri ja rivitrummarite koosseisus. Foto: Tea Tara Tanka