Aaviku – Patika kergliiklustee ehitusleping sai allkirjad

1.veebruaril 2018 allkirjastasid Nordpont OÜ juhatuse liige Kalvi Krass ja Rae vallavanem Mart Võrklaev töövõtulepingu Aaviku-Patika kergliiklustee ehitamiseks. Lepingu alusel valmib uus kergliiklustee hiljemalt käesoleva aasta augustikuus.

Rajatava 4,3 km pikkuse ja 2,5 m laiuse valgustamata kergliiklustee ehitushinnaks kujunes koos käibemaksuga  703 080  eurot. Projekteerimisleping maksumusega 21 360 eurot allkirjastati 16. detsembril 2016,  mille järgselt pidas vald läbirääkimisi 23 kinnistu omanikuga, et omandada kasutusõigus erakinnistutele kergliiklustee ehituseks. Kokku tasus vald kinnistuomanikele kasutusõiguste eest 28 000 eurot.

„Täname kõiki maaomanikke koostöö eest, tänu millele on võimalik alustada Aaviku-Patika kergliiklustee ehitusega ja tõsta seeläbi oluliselt piirkonna liikusturvalisust,“ avaldas vallavanem Mart Võrklaev head meelt. „Aaviku-Patika kergliikustee ehitus on ka oluline lõik liikumaks lähemale eesmärgile ühendada Rae valla suuremad asumid kergliiklusteede võrgustikuga ning luua täiendavaid võimalusi tervisepordi harrastamiseks. Uus kergliiklustee ehitatakse Aaviku küla olemasolevast kergliiklusteest kuni  Patika küla Golfi tee kõnniteeni,“ lisas vallavanem.

Koos kergliiklustee valmimisega ehitatakse Patikale Vana-Tartu maantee äärde Vaida suunal ka uus bussipeatus ning ehitatav kergliiklustee ühendatakse Patika viaduktilt tuleva jalakäijate teega, mis teeb koolilaste ja teiste ühistransporti kasutavate inimeste liikumise märgatavalt turvalisemaks.  

 Aaviku-Patika kergliiklustee valmib hiljemalt 2018. aasta augustikuu alguses. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ning Rae valla eelarvest. Meetme on välja töötanud Rahandusministeerium ja EAS.