Elveso hakkab paigaldama kaugloetavaid veearvesteid

2018. aastal hakkab Elveso AS oma klientidele paigaldama kaugloetavaid veearvesteid, hiljemalt 2019. aasta lõpuks on kõik ligikaudu 2700 klienti lülitatud ümber  kaugloetavasse süsteemi ning süsteemi töölerakendumisel veenäidu teatamise kohustus kaob.

„Veearvesti vahetus on klientidele tasuta,“ kõneleb Elvesos veearvestite vahetamise protsessi eestvedav tehnilise teenistuse juht Meelis Kasemaa, kelle sõnul tuleb kliendil tagada ainult juurdepääs veemõõdusõlmele, mis vastab Elveso kehtestatud nõuetele. 

Kasemaa sõnul on Elvesol Rae vallas ligikaudu 2700 klienti ning kogu vahetamise protsess võib aega võtta paar aastat ning hiljemalt 2019. aasta lõpuks peaks kaugloetavate veearvestite süsteem olema tervikuna tööle rakendatud.

Elveso tööplaani kohaselt saab arvestite vahetus toimuma piirkondade kaupa. Esimesed asumid võivad saada uued arvestid juba 2018. aasta alguses, mis järel on oodata teadaannet süsteemi lülitumise kohta. „Süsteemi saame lülitada terve piirkonna, mitte elamuid eraldi,“ selgitab Kasemaa.

Kaugloetavate veearvestite paigaldusega hakkavad tegelema AS Tepso ja Elveso enda töötajad, kes  lepivad kokku arvesti vahetuseaja.