31. jaanuarini saab esitada kandidaate Harju maakonna aukodaniku teenetemärgile

  • rae sõnumid
  • 16.01.2018
  • HOL

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) ootab taotlusi teenetemärgi „Harju maakonna aukodanik“ andmiseks 2018. aastal. Igal isikul ja asutusel on õigus esitada teenetemärgi andmiseks ettepanek. Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega ja teene kirjeldust. Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmiseks saab ettepanekuid esitada HOL postiaadressil Sirge tn 2, Tallinn või e-posti aadressil info@hol.ee kuni 31.01.2018. Esitatud kandidaatide seast teeb valiku HOL juhatus.

Harjumaa aukodaniku teenetemärk antakse isikule Harju maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Teenetemärki „Harju maakonna aukodanik” on välja antud üheksal  korral, alates aastast 2009.  Käesoleval aastal toimub teenetemärgi üleandmine Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Harjumaa Omavalituste Liidu vastuvõtul, 21. veebruaril Kumna mõisas. 

Taotluse vormi leiab http://www.hol.ee/harjumaa-omavalitsuste-liit-kuulutab-valja-harju-maakonna-aukodaniku-teenetemargi-konkursi-366


Foto Peeter Böckler

Lagedil asuva Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi looja Johannes Tõrs on saanud teenetemärgi pühendumuse, ühiskonda mõjutava hoiaku ning sotsiaalselt avatud teenete eest isamaalise kodanikukasvatuse ja riigi lähimineviku ajaloomälestiste väärtustamisel.